Table of Contents:

  1. Hvad er dokumentation sosu?
  2. Hvad har social og sundhedsassistenten pligt til at dokumentere og hvorfor?
  3. Hvorfor er det vigtigt at dokumentere?
  4. Hvad er en dokumentation?
  5. Hvordan skriver man en dokumentation?
  6. Hvilke kompetencer skal SSA En besidde?
  7. Hvordan beskrives social og sundhedsassistentens kompetenceområde?
  8. Hvor ved du det fra?
  9. Hvad er social- og sundhedsassistent opgaver?

Hvad er dokumentation sosu?

Dokumentation kan for det første tjene et kontrolformål: Man beskriver, hvad man har gjort, eller hvad der har afveget fra det planlagte, så det efterfølgende kan kontrolleres, om man har gjort det rigtige.

Hvad har social og sundhedsassistenten pligt til at dokumentere og hvorfor?

at du har ret til at fungere som social- og sundhedsassistent, og at du ikke har fået frataget din autorisation. Du dokumenterer det med en erklæring om din professionelle status (Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing).

Hvorfor er det vigtigt at dokumentere?

Dokumentationen hjælper fagpersonen til at kunne videreføre de handlinger, som skal hjælpe borgeren med at nå sine mål. Overlevering af viden skal være fokuseret og relevant, supplerer Stine Page. Den fagprofessionelle skal tænke over, hvilke budskaber der netop nu er vigtige for at kunne støtte borgeren bedst muligt.

Hvad er en dokumentation?

Hvad vil det egentlig sige at dokumentere noget? Slår man ordet op, finder man følgende: godtgøre ved hjælp af (især skriftlige) dokumenter; bevise; fastslå. Groft sagt handler dokumentation om at vise, at en påstand er i overensstemmelse med virkeligheden – og man kan ikke vise det uden at have bevis.

Hvordan skriver man en dokumentation?

At dokumentere vil banalt sige, at man skal redegøre for en oplysnings/informationens bevægelse fra konkret begivenhed/person til dig som elev. Det siger sig selv, at man ikke kan vide noget af sig selv – når man ved noget, har man det nødvendigvis et eller andet sted fra!

Hvilke kompetencer skal SSA En besidde?

Ved delegeret kompetence skal sygeplejersken sikre sig, at social- og sundhedsassistenten er kvalificeret og instrueret i at udføre opgaven. varetage relevante undervisende opgaver i forhold til patienter, pårørende, elever, studerende og kolleger.

Hvordan beskrives social og sundhedsassistentens kompetenceområde?

Social og sundhedsassistenter arbejder med såvel somatik som psykiatri, de har særlige kompetencer til at varetage helhedsplejen for de psykiatriske grupper. Social- og sundhedsassistentens arbejde består i at vurdere behovet for, udføre selvstændigt og tilrettelægge sammensatte omsorgs- og aktiverende opgaver.

Hvor ved du det fra?

Dokumentaren har i de senere år udviklet sig til en sand kunstnerisk smelte- digel, hvor grænserne nedbrydes, og hvor alle typer idéer og udtryk udfordres og blandes til nye formater.

Hvad er social- og sundhedsassistent opgaver?

Social- og sundhedsassistenter kan være ansat på mange forskellige arbejdspladser, og kan have mange forskellige arbejdsfunktioner. De mest centrale opgaver er grundlæggende sygepleje, observation, identifikation af symptomer, genoptræning, vejledning, instruktion og information, der er centrale opgaver.