Table of Contents:

  1. Hvad betyder at have en bagkant?
  2. Hvad betyder at få fingeren ud?
  3. Hvad betyder man skal kravle før man kan gå?
  4. Hvad vil det sige at have en skrue løs?
  5. Hvad betyder det at melde hus forbi?

Hvad betyder at have en bagkant?

"Jeg har en hård bagkant klokken 12." En hård bagkant betyder, at man er nødt til at slutte (typisk et møde) på et bestemt tidspunkt. "Venligst tag godt imod". Sælgere anvender ordet "venligst" i samme ordstilling som det engelske "please", har Jens Willy observeret.

Hvad betyder at få fingeren ud?

I 1980'erne optræder udtrykket 'at få fingeren ud' første gang i de danske aviser. Omkring 1990 begynder børn og unge at 'give fingeren'. Og det er bestemt ikke nogen høflighedsgestus. Tværtimod er det en måde at sige ''din idiot' på.

Hvad betyder man skal kravle før man kan gå?

Betydning: Man skal lære (sig selv) før man kan gå skridtet videre.

Hvad vil det sige at have en skrue løs?

2.1 have en Skrue løs i Hovedet el. have (alle) Skruer løse i Hovedet (Stu II 9. Ep III 190, IV 186. Plut I 3), være (sinds) forvirret, (små) tosset, forstyrret i hovedet; ikke være rigtig klog.

Hvad betyder det at melde hus forbi?

Talemåden betød, at man tror på nogen den tid, det tager at gå over en dørtærskel. Når personen er ude af døren, tror man ikke længere på vedkommende. kunne også være små gaver fra nogen, man synes om.