Table of Contents:

  1. Kan jeg finde mine eksamenspapirer på nettet?
  2. Hvordan får jeg fat i gamle eksamensbeviser?
  3. Hvor meget kan man gange sit snit med?
  4. Kan man stadig gange sit snit op?
  5. Kan man få over 12 i snit?
  6. Hvornår skal data slettes?

Kan jeg finde mine eksamenspapirer på nettet?

I Eksamensdatabasen kan borgere finde oplysninger om egne eksamener og karakterer til brug for blandt andet optagelse på uddannelser via KOT-systemet. Databasen udvikles løbende.

Hvordan får jeg fat i gamle eksamensbeviser?

Har du mistet dit eksamensbevis fra enten folkeskolen, gymnasiet, HF samt visse videregående uddannelser, så kan du via hjemmesiden www.borger.dk henvende dig til Rigsarkivet. Hos Rigsarkivet kan du mod betaling dokumentation for dine eksamensresultater.

Hvor meget kan man gange sit snit med?

Siden 2009 har det været muligt at gange sit karaktergennemsnit med 1,08,hvis man påbegynder en videregående uddannelse senest 2 år efter dimittendtidspunket for en gymnasial uddannelse.

Kan man stadig gange sit snit op?

Bonus A betyder, at elever kan gange deres karaktergennemsnit op, hvis de tager et eller flere højniveaufag. I Danmark får elever på de gymnasiale uddannelser ganget deres karaktergennemsnit op, hvis de gennemfører et eller flere fag på A-niveau udover de obligatoriske – den såkaldte Bonus A-ordning.

Kan man få over 12 i snit?

Efter ændringer i karakterskalaen er det højeste gennemsnit 12, men en bonusordning betyder at det er muligt at ganget sin gennemsnitskarakter med en faktor større end én, hvis man har ekstra fag på højniveau.

Hvornår skal data slettes?

Som udgangspunkt skal personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige. Du skal som dataansvarlig selv vurdere, hvornår det er tilfældet. Det er dog også vigtigt at kende til lovbestemmelser om, hvor længe du som minimum skal behandle visse personoplysninger, eksempelvis bogføringsloven.