Table of Contents:

  1. Hvad handler Flexicurity modellen om?
  2. Hvad er fordelene ved flexicurity?
  3. Hvad er det sociale sikkerhedsnet?
  4. Hvorfor er flexicurity vigtigt?
  5. Hvilke fordele og ulemper kan der være ved flexicurity systemet for henholdsvis lønmodtagere og arbejdsgivere?
  6. Hvilke samfundsøkonomiske fordele er der forbundet med den danske flexicurity model?
  7. Hvordan opleves flexicurity i udlandet?
  8. Hvilken model anvendes i Danmark?
  9. Hvilke fordele er der ved den danske model?

Hvad handler Flexicurity modellen om?

Man kalder ofte vores arbejdsmarkedsmodel for flexicurity-modellen. Det betegner, at det danske arbejdsmarked er fleksibelt (flexi) samt at der er høj social sikkerhed for de arbejdsløse (security=sikkerhed).

Hvad er fordelene ved flexicurity?

I forhold til de fleste andre lande er det nemt for en arbejdsgiver at hyre og fyre ansatte i Danmark. Til gengæld er der et sikkerhedsnet i form af a-kasser og en aktiv beskæftigelsespolitik. Dertil kommer, at det er muligt at uddanne sig hele livet. Det giver fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

Hvad er det sociale sikkerhedsnet?

I Danmark hjælper staten borgerne, hvis de står uden job og indkomst. Den danske stat hjælper altså folk i nød. Denne hjælp kalder man det sociale sikkerhedsnet.

Hvorfor er flexicurity vigtigt?

En fordel ved den danske arbejdsmarkedsmodel er, at den formodentlig har bidraget til, at befolkningen har et mere positivt forhold til globali- seringen end i mange andre lande. Der har været stor international interesse omkring den danske arbejds- markedsmodel.

Hvilke fordele og ulemper kan der være ved flexicurity systemet for henholdsvis lønmodtagere og arbejdsgivere?

I kronikken skriver LO's formand Harald Børsting: ”Styrken ved flexicurity er, at det er nemt for virksomhederne at hyre og fyre medarbejdere. Det giver flest arbejdspladser, fordi virksomhederne løbende kan tilpasses produktionen. Fleksibiliteten for virksomhederne og sikkerheden for lønmodtagerne følges ad.”

Hvilke samfundsøkonomiske fordele er der forbundet med den danske flexicurity model?

En fordel ved den danske arbejdsmarkedsmodel er, at den formodentlig har bidraget til, at befolkningen har et mere positivt forhold til globali- seringen end i mange andre lande. Der har været stor international interesse omkring den danske arbejds- markedsmodel.

Hvordan opleves flexicurity i udlandet?

De danske resultater har vakt opsigt ikke blot i europæisk sammenhæng, hvor man især i lande som Tyskland og Frankrig ønsker at øge beskæftigelsen, men også i USA, hvor jobkvaliteten er for nedadgående.

Hvilken model anvendes i Danmark?

Begrebet den danske model bruges primært til at betegne den måde, hvorpå arbejdsmarkedet i Danmark er indrettet. Det er en model, der bygger på kollektive overenskomster indgået mellem organiserede arbejdstagere og organiserede arbejdsgivere, som staten i princippet ikke blander sig i.

Hvilke fordele er der ved den danske model?

Her bliver man enige om mange forhold: Retten til efteruddannelse, vilkår for arbejdsmiljø og ikke mindst hvad løn og tillæg for overarbejde, natarbejde mv. skal være. Netop på lønområdet står den danske model i modsætning til andre lande, hvor det er parlamentet der ved lov bestemmer, hvad mindstelønnen skal være.