Table of Contents:

  1. Kan man få SU som 50 årig?
  2. Hvornår er man berettiget til SVU?
  3. Hvor meget får man i SU voksen?
  4. Hvilke uddannelser giver ret til SVU?
  5. Hvordan får man SVU?
  6. Hvad er det mindste man kan få i SU?

Kan man få SU som 50 årig?

Statens Uddannelsesstøtte Voksne kan få SU til uddannelser, der berettiger til det efter de almindelige regler. Vær opmærksom på, at SU er beregnet til at dække leveomkostninger for unge og ikke for voksne.

Hvornår er man berettiget til SVU?

Generelle krav for at få SVU er: Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men ikke have nået pensionsalderen. Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark. Du skal være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU.

Hvor meget får man i SU voksen?

Udeboende: 6.321 kr./md. Hjemmeboende: 982 – 3.143 kr./md. Slutlån: 8.344 kr./md.

Hvilke uddannelser giver ret til SVU?

Hf-enkeltfag og hf-uddannelsen. Studentereksamen. Højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og enkeltfag herfra. Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (herunder også det afkortede forløb kaldet "adgangskursus til maskinmesteruddannelsen")

Hvordan får man SVU?

For at få SVU skal du:
  1. have haft arbejde i 26 uger.
  2. have en bestemt alder: Du skal være fyldt 25 år, men ikke nået folkepensionsalderen, når din uddannelse begynder: ...
  3. have en bestemt uddannelsesmæssig baggrund: ...
  4. være optaget på en uddannelse, der er godkendt til SVU (tilsagn om, at du er optaget, er tilstrækkeligt).

Hvad er det mindste man kan få i SU?

Udeboende: 6.321 kr./md. Hjemmeboende: 982 – 3.143 kr./md.