Table of Contents:

 1. Hvornår er man ikke dimittend?
 2. Hvem kan få uddannelsesløft?
 3. Kan man læse enkeltfag på dagpenge?
 4. Hvor meget er 110% dagpenge?
 5. Hvornår er en uddannelse afsluttet?
 6. Hvem kan tage en erhvervsuddannelse?
 7. Hvem skal have a kasse?
 8. Hvad kræver det at blive jobkonsulent?
 9. Hvilke uddannelser er på positivlisten?
 10. Kan ens uddannelse blive forældet?
 11. Kan en uddannelse forældes?

Hvornår er man ikke dimittend?

Betingelserne. Du må ikke have opbrugt dine fem års fritagelse af kontingentbetaling. Du skal være i gang med en erhvervsmæssig uddannelse eller en uddannelse, der giver ret til optagelse som dimittend i en a-kasse – dvs. en uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed.

Hvem kan få uddannelsesløft?

Den særlige og midlertidige ret til en erhvervsuddannelse inden for mangelområder på 110 pct. dagpenge er for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse.

Kan man læse enkeltfag på dagpenge?

Kurser og undervisning mens du søger job Som hovedregel kan du derfor ikke påbegynde en uddannelse uden at miste dagpengene. Efter aftale med din a-kasse og dit jobcenter er det dog muligt at tage visse kurser, almen voksenuddannelse eller enkeltfag uden at miste retten til dagpenge.

Hvor meget er 110% dagpenge?

Med aftalen får ufaglærte dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, ret til at begynde en erhvervsuddannelse med 110 procent af deres dagpengesats, hvis uddannelsen er inden for et mangelområde. Får man den højeste dagpengesats på 19.000 kroner, så vil der altså følge yderligere ca. 1.900 kroner med.

Hvornår er en uddannelse afsluttet?

Hvornår er din uddannelse afsluttet? Du har gennemført din uddannelse den dag, den sidste karakter er givet, og din eksamen er bestået. Hvis du får et eksamensbevis, vil datoen for udstedelse af beviset også altid kunne blive betragtet som tidspunktet for uddannelsens gennemførelse.

Hvem kan tage en erhvervsuddannelse?

Uanset hvilken branche du vil arbejde i, er EUV vejen til en faglært uddannelse for dig der er fyldt 25 år. Erhvervsskolerne skaber gode forhold målrettet voksne, hvor du møder ligesindede, og hvor der bliver taget godt hånd om eksempelvis ordblindhed, sprogbarriere eller lignende.

Hvem skal have a kasse?

For at opnå ret til dagpenge på baggrund af arbejde, skal du for det første have været uafbrudt medlem af en a-kasse i et år. Derudover skal du inden for de seneste 3 år have haft en samlet indkomst på mindst 246.924 kr. (2022) som fuldtidsforsikret eller 164.616 kr. (2022) som deltidsforsikret.

Hvad kræver det at blive jobkonsulent?

Der er ingen uddannelse, der i sig selv fører til jobbet. Der lægges vægt på kendskab til arbejdsmarkedsforhold- og -lovgivning samt tidligere erfaring med fx undervisning, rådgivning, vejledning eller tilsvarende. En del er uddannede som socialrådgivere eller socialformidlere.

Hvilke uddannelser er på positivlisten?

Positivlisten viser godkendte seks ugers jobretettede uddannelser. Positivlisten indgår som en del af indsatsen med seks ugers jobrettet uddannelse, der gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Kan ens uddannelse blive forældet?

Forældet uddannelse Din videregående uddannelse er forældet, hvis: du ikke har brugt din uddannelse de sidste fem år forud for det tidspunkt, du søger SVU. du ikke bruger din uddannelse og kan sandsynliggøre, at du ikke har mulighed for at bruge den igen, fordi den ikke svarer til den nuværende uddannelse.

Kan en uddannelse forældes?

En uddannelse anses som forældet, hvis personen ikke har anvendt uddannelsen inden for de seneste 5 år. Det er jobcentret, som vurderer, om en persons uddannelse anses som forældet.