Table of Contents:

  1. Hvordan åbnes et testamente?
  2. Kan en jurist lave testamente?
  3. Hvem åbner et testamente?
  4. Kan jeg selv lave et testamente?
  5. Kan jeg selv lave mit testamente?

Hvordan åbnes et testamente?

Når man har skrevet testamentet, skal man underskrive det hos notaren på det lokale dommerkontor. Derefter bliver en kopi af testamentet opbevaret på notarialkontoret. Det betyder, at testamentet bliver sendt til skifteretten, når man er død.

Kan en jurist lave testamente?

Hvis du ønsker at oprette et vidnetestamente eller et notartestamente, anbefaler Ældre Sagen, at du får hjælp af en advokat til at skrive testamentet, så du sikrer dig, at det, du skriver i testamentet, kan lade sig gøre, når du er afgået ved døden. Men det er ikke et krav, at du bruger en advokat.

Hvem åbner et testamente?

Så længe du er i liv, er det kun dig selv, dre kan anmode om at få tilsendt en kopi af dit testamente. Dettee gør du ved at kontakte skifteretten, og det koster et gebyr at få testamentet tilsendt.

Kan jeg selv lave et testamente?

Retligt er der intet, der forhindrer dig i at lave dit testamente selv. Der er ingen “advokattvang” i forbindelse med oprettelsen af et testamente, og når du senere får det underskrevet hos en notar tjekker denne ikke det faktuelle indhold af testamentet. Testamenter er dog komplicerede, juridiske dokumenter.

Kan jeg selv lave mit testamente?

Det korte svar er: JA, du kan godt selv skrive testamente. Og du kan også medbringe dit selvskrevne testamente hos notaren og få det påtegnet. Det vil være lige så gyldigt, som hvis du får en jurist til at udarbejde testamentet.