Table of Contents:

 1. Hvor meget får en retsmediciner i løn?
 2. Hvad skal der til for at blive retsmediciner?
 3. Hvad laver en retsantropolog?
 4. Hvordan bliver man retsantropolog?
 5. Hvor mange retsmedicinere er der i Danmark?
 6. Hvad er den højeste løn i Danmark?
 7. Hvor lang tid tager det at blive retsmediciner?
 8. Hvad betyder retsmedicin?
 9. Hvor læser man antropologi i København?
 10. Hvor læser man antropologi i Århus?
 11. Hvad er en antropolog?
 12. Hvem laver en obduktion?
 13. Hvad kaldes en retsmedicinsk læge?
 14. Hvad tjener man mest penge på?

Hvor meget får en retsmediciner i løn?

1.897.710 kroner.

Hvad skal der til for at blive retsmediciner?

For at blive retsmediciner skal man uddanne sig som læge, og herefter gennemgå den 12 måneders kliniske basisuddannelse som er fælles for alle læger. Herefter følger en 5-årig speciallægeuddannelse i retsmedicin.

Hvad laver en retsantropolog?

Uddannelsen har fokus på, hvordan mennesker lever med hinanden i og på tværs af forskellige kulturer. Som antropolog undersøger du mennesket som socialt væsen og de kulturelle normer og strukturer, der eksisterer i ethvert samfund eller fællesskab.

Hvordan bliver man retsantropolog?

Der findes ikke en egentlig uddannelse til retsantropolog i Danmark, så der er flere veje ind i faget: Først skal du læse bachelor i arkæologi eller biologi eller anden natur- eller sundhedsvidenskabelig uddannelse, der indeholder moduler som anatomi eller fysisk antropologi.

Hvor mange retsmedicinere er der i Danmark?

Retsmedicinsk Institut er organiseret i 3 afdelinger samt en fælles administration. Forskning og undervisning samt retsmedicinske undersøgelser foregår inden for hver sit faglige område. Det drejer sig om retsgenetik, retskemi og retspatologi. Instituttet beskæftiger samlet cirka 200 ansatte fordelt på 196 årsværk.

Hvad er den højeste løn i Danmark?

Novo Nordisks Lars Fruergaard Jørgensen er fortsat den højest lønnede erhvervsleder i dansk erhvervsliv med en samlet årsløn på 57 millioner kroner. 2020 var lidt af et jubelår for de allerbedst lønnede danske topchefer. Top 10 steg således 11 procent i løn i forhold til året før.

Hvor lang tid tager det at blive retsmediciner?

Institut for Retsmedicin varetager uddannelse af speciallæger i retsmedicin. Uddannelsen består af 1 års introduktionsuddannelse og 4 års uddannelsesstilling, hvoraf en del foregår på et eller flere patologiske institutter.

Hvad betyder retsmedicin?

Retsmedicin, forensisk medicin, læren om naturvidenskabernes, herunder i særlig grad lægevidenskabens, anvendelse i retsvæsenets tjeneste. Retsmedicin har et andet sigte end de fleste andre lægevidenskabelige specialer, som navnlig omfatter behandling og forebyggelse af sygdomme.

Hvor læser man antropologi i København?

Bachelor i antropologiKøbenhavns Universitet.

Hvor læser man antropologi i Århus?

Antropologi har til huse på Moesgård, der er en gammel herregård lidt syd for Aarhus. Du kommer til at studere i naturskønne og intime rammer, som gør det let at lære studerende fra de andre årgange at kende.

Hvad er en antropolog?

Antropologi er læren om mennesket i bred forstand. Der skelnes ofte mellem antropologi, der studerer kultur, sociale strukturer m.m., som politisk antropologi, og biologisk antropologi/fysisk antropologi, der bl. a. studerer menneskehedens biologiske udvikling.

Hvem laver en obduktion?

Obduktionen udføres af speciallæger eller uddannelsessøgende læger under supervision af overlæger fra Patologisk Institut. Kapelassistenter assisterer lægen i forbindelse med obduktionen.

Hvad kaldes en retsmedicinsk læge?

Hvad er en retsmediciner? En retsmediciner er en uddannet læge, der arbejder med retsmedicin og retspatologi.

Hvad tjener man mest penge på?

Bedst betalte jobs i Danmark – Her tjener du også en god løn
 • Ingeniørarbejde – Op til 80.000 pr. måned.
 • Systemanalytiker indenfor IT – Op til 80.000 pr. måned.
 • Tandlæger – Op til 70.000 pr. ...
 • Almindeligt lægearbejde – Op til 70.000 pr. ...
 • Farmaceut – Op til 65.000 pr. ...
 • Advokat – Op til 65.000 pr. ...
 • Dyrlæge – Op til 55.000 pr.