Table of Contents:

  1. Hvad betyder der er ikke et øje tørt?
  2. Hvad betyder at varetage?
  3. Hvad betyder at have en kort lunte?
  4. Hvad er forskellen på en talemåde og et ordsprog?
  5. Hvad er forskellen på en fast vending og et ordsprog?
  6. Hvem håndhæver loven?
  7. Hvem håndhæver grundloven?

Hvad betyder der er ikke et øje tørt?

Ikke et øje tørt [Not an eye dry] ... This expression is used when something is very touching and/or stirred the crowd.

Hvad betyder at varetage?

Varetage betyder omtrent det samme som sørge for.

Hvad betyder at have en kort lunte?

sygeforsikring.dk. Når vi oplever andre som kortluntede og hidsige, omtaler vi dem ofte som temperamentsfulde, eller siger, at de har et voldsomt temperament. Men det er ikke kun hidsigpropper, der har temperament.

Hvad er forskellen på en talemåde og et ordsprog?

Talemåder og idiomer benytter sig ofte af billeder, og dermed lægger de sig tæt op ad de metaforiske ordsprog (jf. Ordsprogets stil og form). Men i modsætning til ordsprogene ændrer talemåder og idiomer grammatisk person, tal og tid alt efter hvilken situation de benyttes i.

Hvad er forskellen på en fast vending og et ordsprog?

En talemåde er en sproglig vending med en billedlig betydning. Talemåder er faste sproglige vendinger. Talemåder skal forstås billedligt. Talemåder beskriver kort og præcist en situation, eller de er med til at forklare meningen med det, vi siger.

Hvem håndhæver loven?

En lov kan efter grundlovens § 22 først håndhæves, når lovforslaget er vedtaget af Folketinget og stadfæstet, og loven er kundgjort. Det gælder, uanset om der er tale om en lov, der er bebyrdende eller begunstigende, og uanset om loven er tillagt tilbagevirkende kraft – dvs.

Hvem håndhæver grundloven?

Selvom Grundloven siger, at det er dronningen, der udpeger dommerne, så er det justitsministeren, der bestemmer, hvem der skal være dommer. Domstolene er uafhængige af både regering og Folketing, da dommerne ikke kan fyres, medmindre en domstol beslutter det. Det er domstolene, den dømmende magt, der håndhæver lovene.