Table of Contents:

  1. Hvor meget fravær må man have i praktik?
  2. Hvor mange sygedage må man have i praktik?
  3. Hvor meget fravær må man have i skolepraktik?
  4. Hvor meget sygefravær må man have som elev?
  5. Hvor meget får man i lønnet praktik?

Hvor meget fravær må man have i praktik?

Der findes ingen fast grænse for, hvor meget fravær en studerende kan have, men udgangspunktet er, at det betragtes som værende problematisk, hvis du som studerende oppebærer et fravær på mere end 10-12 dage under hele praktikforløbet.

Hvor mange sygedage må man have i praktik?

Der er ikke nogen fastsatte grænser for, hvor meget sygdom der skal være tale om, men som udgangspunkt vil det ikke være legitimt at fyre en medarbejder, bare fordi denne er blevet ramt af fx influenza. Jeg var syg de første tre dage af min praktik - hvorfor har jeg ikke fået løn for dem?

Hvor meget fravær må man have i skolepraktik?

Lovligt/godkendt fravær Hvis du bliver syg, er det lovligt fravær, hvis du giver besked i Uddata+ eller på skolens hovedtelefonnummer. Ved længerevarende sygdom over fem hverdage kan du blive bedt om en lægeerklæring. Skolen refunderer din udgift ved fremvisning af kvittering.

Hvor meget sygefravær må man have som elev?

Du skal have mindst 10 procents fravær, før du og din arbejdsgiver kan lave en forlængelse af uddannelsesaftalen. Der er ikke krav om, at din uddannelsesaftale skal forlænges med det, der svarer til hele den periode, du er fraværende.

Hvor meget får man i lønnet praktik?

Studerende i lønnet praktik får en fast månedsløn. Lønnen udbetales bagud. Månedslønnen for studerende i lønnet praktik ligger i intervallet mellem knap 11.000 kr. og godt 11.000 kr.