Table of Contents:

  1. Hvor mange gange kan man tage GSK?
  2. Hvor mange gange kan man tage enkeltfag?
  3. Hvor lang tid tager det at supplere mat A?
  4. Hvor lang tid tager det at læse kemi C op?
  5. Hvordan kan man forbedre sit snit?

Hvor mange gange kan man tage GSK?

Kun ét forsøg pr. Du kan ikke optages på GSK flere gange til samme fag på samme niveau - heller ikke selv om du dumper faget eller udebliver fra eksamen. Dog kan der i helt særlige tilfælde gives dispensation.

Hvor mange gange kan man tage enkeltfag?

En eksamen bliver ikke forældet eller ugyldig. Er du utilfreds med din karakter i et fag, kan du forsøge igen, men du kan ikke få SU til et fag, du allerede har bestået, og man kan heller ikke forbedre en afsluttet gymnasial uddannelse. Du kan ikke tage det samme fag mere end to gange.

Hvor lang tid tager det at supplere mat A?

3-12 uger. Det muliggør, at kurserne er SU-berettiget. Der kan også være mulighed for at læse nogle fag som GSK online.

Hvor lang tid tager det at læse kemi C op?

Uddannelsestiden for kemiC-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Hvordan kan man forbedre sit snit?

Hvordan nedjusteres gennemsnittet? Når du har bestået et eller flere fag via supplering, vil du få udregnet et nyt karaktergennemsnit af din gymnasiale eksamen. Hvis det genberegnede gennemsnit er lavere end det oprindelige, vil dit gennemsnit blive nedjusteret.