Table of Contents:

  1. Hvad betyder Overgangskrav?
  2. Hvad laver en Bearbejdningssmed?
  3. Hvad er Grundforløb 1 og 2?
  4. Kan man tage 2 universitetsuddannelser?
  5. Kan man tage en bachelor på kortere tid?
  6. Kan man tage en uddannelse igen?

Hvad betyder Overgangskrav?

Det vil sige de elever, der er i skolepraktik, skal have afsluttet deres grundforløb inklusive de rette grundfagsniveauer. Eleverne kan således ikke tilbydes skolepraktik uden af have opfyldt alle overgangskrav.

Hvad laver en Bearbejdningssmed?

Bearbejdningssmed: Du lærer at udføre enkle bearbejdningsopgaver som fx skæring, bukning og klipning, samt enkle svejseopgaver. Klejnsmed: Du lærer at lave ting i stålplader og stålprofiler som brandtrapper, stiger, låse, porte og pengeskabe.

Hvad er Grundforløb 1 og 2?

Ved afslutningen af GF1 skal du have valgt, hvilken erhvervsuddannelse du gerne vil tage. Derefter fortsætter du på grundforløbet i denne uddannelse, hvor undervisningen nu bliver målrettet den vej, du har valgt. Det kaldes grundforløbets 2. del (GF2).

Kan man tage 2 universitetsuddannelser?

Det betyder blandt andet, at personer, der allerede har en kandidatuddannelse, godt kan blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser. Loven træder i kraft den 1. marts 2020. Loven ændrer ikke i de gældende regler for SU.

Kan man tage en bachelor på kortere tid?

#1: Bachelorkurser tilbydes hvert år, så du kan sagtens tage alle 3 år på samme tid, hvis du ønsker det. Man skal dog bemærke nogle fags faglige forudsætninger. Tak for jeres svar. Det er også min opfattelse, at bachelor-delen er meget fastlagt, og at man ikke kan gennemføre den på kortere en normeret tid.

Kan man tage en uddannelse igen?

'Genindskrivning' er for dig, der har bestået første studieår på den uddannelse, som du nu ønsker at blive indskrevet på igen. Du skal søge 'Genoptagelse', hvis du ønsker at søge ind på samme uddannelse, men ikke har bestået hele første studieår.