Table of Contents:

 1. Hvordan bliver jeg mesterlære?
 2. Hvor lang tid tager ny mesterlære?
 3. Hvem kan komme i ny mesterlære?
 4. Hvad vil det sige at være i mesterlære?
 5. Hvad er mesterlære frisør?
 6. Kan man være elev på deltid?
 7. Kan man gå i mesterlære som kok?
 8. Hvad betyder det at komme i mesterlære?
 9. Hvad kan man komme i mesterlære som?
 10. Hvad får man i skoleydelse?
 11. Hvornår får man elevløn udbetalt?
 12. Hvad er en elevplads?

Hvordan bliver jeg mesterlære?

For at komme i gang med ny mesterlære skal du have fundet en læreplads. Du skal lave en skriftlig uddannelsesaftale med en virksomhed eller en mester om at komme i ny mesterlære.

Hvor lang tid tager ny mesterlære?

Hovedforløbet kan vare fra 1-5 år, alt efter hvilken erhvervsuddannelse du har valgt. I hovedforløbet veksler du mellem skoleophold og praktik hos din mester ligesom på den alminde- lige erhvervsuddannelse, eud. Med Ny Mesterlære får du mere praktisk erfaring, men du skal stadigvæk på skolebænken.

Hvem kan komme i ny mesterlære?

Elever på 25 år eller derover kan komme i Ny Mesterlære under Euv-ordningen. Euv står for Erhvervsuddannelse for voksne og er et målrettet uddannelsesforløb, hvor elev- en opnår kompetencer på erhvervsuddannelsesniveau.

Hvad vil det sige at være i mesterlære?

Mesterlære betegner det, at et menneske "står i lære" på et værksted for at uddanne sig i et fag. Det kan være som bogtrykker, snedker, mekaniker eller andet. Der er således lagt vægt på den praktiske uddannelse, der suppleres med teori på teknisk skole.

Hvad er mesterlære frisør?

Ny Mesterlære er den mest praksisrettede måde at tage en erhvervsuddannelse på. Til forskel fra den almindelige erhvervsuddannelse (eud) begynder eleven ude på lære- pladsen, hvor eleven bliver lært op af mester.

Kan man være elev på deltid?

Det betyder, at der skal foregå oplæring på deltid, selvom elevens aftale ellers er baseret på fuldtidsansættelse. Man kan ikke forlænge med mere end fraværet, heller ikke når der er tale om delvist fravær, så der skal finde oplæring sted i den periode, hvor eleven kun er delvist til stede.

Kan man gå i mesterlære som kok?

Ny mesterlære grunduddannelse afsluttes med en praktisk prøve, der som udgangspunkt afholdes på Hotel- og Restaurantskolen og bedømmes med godkendt/ikke godkendt. Når du har bestået Ny mesterlære-grunduddannelsen, har du adgang til hovedforløbene på skolen: Kok.

Hvad betyder det at komme i mesterlære?

Mesterlære betegner det, at et menneske "står i lære" på et værksted for at uddanne sig i et fag. Det kan være som bogtrykker, snedker, mekaniker eller andet. Der er således lagt vægt på den praktiske uddannelse, der suppleres med teori på teknisk skole.

Hvad kan man komme i mesterlære som?

Du vil gennem skolen få tildelt en kontaktlærer, og i virksomheden vil du få tildelt mester. Ny mesterlære er på den måde en kombination af praksislæring og skoleforløb....Hvilke uddannelser har ny mesterlære?
 • Elektriker.
 • Flymekaniker.
 • Fotograf.
 • Tandtekniker.
 • Mejerist.
 • Produktør.
 • Sikkerhedsvagt.
 • Skorstensfejer.

Hvad får man i skoleydelse?

I 2020 er skoleydelsen følgende: 1.492 kr. om måneden, hvis du er under 18 år. 2.592 kr.

Hvornår får man elevløn udbetalt?

Lønnen udbetales månedsvis bagud og skal være på din konto sidste bankdag i måneden. Der skal fratrækkes skat af alle beløb.

Hvad er en elevplads?

En elevplads er en erhvervsuddannelse, hvor du vil få en masse erfaring ude i virksomheden, som du er blevet ansat hos. Du vil lære, hvordan en arbejdsplads fungerer, da du kommer ud for forskellige arbejdsopgaver, som vil gøre din hverdag spændende, og ligeledes udvikle dig både fagligt og personligt.