Table of Contents:

 1. Hvad er fri leg?
 2. Hvorfor er det godt at være kreativ?
 3. Hvad får børn ud af at være kreative?
 4. Hvor fri er børns leg i børnehaven?
 5. Hvad er en leg?
 6. Hvad betyder at være kreativ?
 7. Hvad kan kreativitet?
 8. Hvad er kreative pædagogik?
 9. Hvad er leg pædagogik?
 10. Hvad er leg teori?
 11. Hvad er leg og læring?
 12. Hvad er Parallelleg?
 13. Hvad kan man være kreativ med?
 14. Hvordan ved man at man er kreativ?
 15. Hvad vil det sige at være kreativ?

Hvad er fri leg?

Fri leg er et udtryk for den ustrukturerede leg, hvor børnene selv bestemmer roller og handling, uden at pædagoger eller forældre blander sig.

Hvorfor er det godt at være kreativ?

Udover at løse problemer, så er kreativitet også en drivkraft for samfundsudvikling. Kreativitet er evnen til at forestille sig noget, som endnu ikke er en del af vores virkelighed. Evnen til at skabe noget nyt er det, der gør os mennesker specielle.

Hvad får børn ud af at være kreative?

Når barnet udtrykker sig kreativt bearbejder det de tanker, begivenheder, følelser m.m., som det har oplevet i virkeligheden eller fantasiens verden. Det giver på den måde barnet mulighed for at komme ud med stemninger og følelser, der kan være svære at sætte ord på, men nemmere lader sig beskrive i kreative udtryk.

Hvor fri er børns leg i børnehaven?

Det skal understreges, at leg i børnehaven aldrig er ”fri”. Legen foregår under nogle bestemte betingelser med muligheder og begrænsninger lagt til rette af de voksne. Derfor spiller pædagogerne i børnehaven en stor rolle for børnenes mulighed for leg. Pædagogerne har betydning på flere områder.

Hvad er en leg?

Leg er en fællesbetegnelse for underholdende aktivitet, som kan udføres af både mennesker og dyr. At lege er en aktivitet der ofte udføres af flere personer. For det meste bliver udtrykket brugt om børns aktiviteter. Når de leger kan legen have det mål at optræne motorikken, samt at lære om sig selv og omverdenen.

Hvad betyder at være kreativ?

Kreativitet, (afledt af kreativ, af eng. creative, af lat. creare 'skabe'), i daglig tale en løs betegnelse for menneskets evne til at skabe noget nyt, overraskende, hidtil uset.

Hvad kan kreativitet?

Kreativitet er ikke altid knyttet til handling, og resultatet behøver ikke altid være fysisk eller håndgribeligt. Det handler altså ikke altid om at male et billede eller skabe et stykke musik. Kreativitet er også vores evne til at skabe ”friske” ideer og løsninger på aktuelle problemer og udfordringer.

Hvad er kreative pædagogik?

Pædagogen, der igangsætter kreative aktiviteter, kan ved at lade legen være centrum for kunstneriske og håndværksmæssige aktiviteter, give legen et ydre udtryk for børns fantasi, forestillinger og fortolkninger af omverdenen.

Hvad er leg pædagogik?

Leg er børns måde at være i verden på. Legen udfolder og udvikler sig med afsæt i børnenes egne initiativer og perspektiver. Det er pædagogisk personales ansvar at sikre, at alle børn kan engagere sig i og få erfaringer med leg.

Hvad er leg teori?

Ifølge Piaget (1945) er leg og læring to forskellige processer, da læring foregår, når barnet konstruerer ny viden, mens leg foregår på baggrund af eksisterende viden. Man kan med udgangspunkt i Piagets teori derfor sige, at leg ikke kan planlægges og bruges til at opnå specifikke læreplansmål med.

Hvad er leg og læring?

Leg og læring” betyder firkantet sagt, at skellet mellem skole og fritid ophæves i en længere skoledag i et forsøg på at skabe helhed i børnenes hverdag og give mere tid til fordybelse og integrering af leg i undervisningen. Formålet med leg og læring i folkeskolen er dels at lette overgangen fra børnehave til skole.

Hvad er Parallelleg?

Børn på godt halvandet år vil ofte lege det, der kaldes parallel-leg. Det betyder, at børnene leger ved siden af hinanden. De har stadig stor glæde af hinanden, og de nyder at være sammen med andre børn. De kopierer, hvad andre børn gør, prøver at gøre det samme, efterligner, spejler sig i andre børns handlinger.

Hvad kan man være kreativ med?

Kreative aktiviteter er alle aktiviteter, hvor din kreativitet kan folde sig ud. Hvor du skaber noget, du ikke har set før. Kreative aktiviteter kan være at lave mad, keramik, blomsterdekorationer, stenhuggeri, koreografi til en dans eller gymnastikopvisning, at skrive, strikke, hækle, tegne, male, fotografere osv.

Hvordan ved man at man er kreativ?

Kreativitet handler om at skabe nyt. Det handler om at bruge vores fantasi til at skabe noget nyt. Kreativitet er ikke bare at skabe smukke kunstværker, men det er også at finde særdeles konkrete løsninger på særdeles reelle problemer.

Hvad vil det sige at være kreativ?

Kreativitet er karakteriseret ved evnen til at opfatte verden på nye måder, at finde skjulte mønstre, at skabe nye sammensætninger og løsninger. Kreativitet involverer to processer: tænkning og derefter produktion. Så kreativitet betyder simpelthen om at kunne komme med noget nyt.