Table of Contents:

 1. Hvor opstår energien i et kernekraftværk?
 2. Hvordan fremstilles elektricitet på et kernekraftværk?
 3. Er kernekraft det samme som atomkraft?
 4. Hvad er forskellen på atomkraftværk og kernekraftværk?
 5. Hvilken form for energi er kernekraft?
 6. Hvad er brændstoffet i kernekraftværk?
 7. Hvad er en Kerneproces?
 8. Hvad er Atomspaltning?
 9. Hvad er en Fissionsproces?
 10. Hvor mange atomkraftværker er der i hele verden?
 11. Hvad er Kontrolstave lavet af?
 12. Hvad er atomkraft lavet af?
 13. Hvor effektivt kan energien fra brændslet udnyttes til el produktion?
 14. Hvordan er energiforbruget på verdensplan?
 15. Hvor meget strøm producerer et atomkraftværk?

Hvor opstår energien i et kernekraftværk?

Når en kerne spaltes i to dele, frigives der energi. Det er denne proces man anvender i et kernekraftværk. Kernekraft bygger på princippet om fission. Det er en proces, hvor en atomkerme spaltes i to næsten lige store dele, mens der frigøres energi, der er millioner gange større end ved fx forbrænding eller eksplosion.

Hvordan fremstilles elektricitet på et kernekraftværk?

Mere konkret fungerer et atomkraftværk ved, at vand opvarmes, indtil der dannes damp. Dampen driver en turbine, som driver en generator, der producerer elektricitet. Det særlige ved et atomkraftværk ligger i, hvordan den kinetiske energi genereres i første trin af processen.

Er kernekraft det samme som atomkraft?

Atomkraft, kernekraft og fissionsenergi er alle ord for det samme. At udnytte energien i radioaktive materialer, som kan spaltes i mindre stykker.

Hvad er forskellen på atomkraftværk og kernekraftværk?

Atomkraft er en energiform, som produceres ved hjælp af kernekraft og udleder derfor næsten ingen CO2. I fysikkens verden er kernekraft betegnelsen for de stærke kræfter, som på kort afstand virker mellem protoner og neutroner i en atomkerne.

Hvilken form for energi er kernekraft?

Kernekraft (i daglig tale også kaldet atomkraft) betegner udnyttelsen af atomkernereaktioner til energiforsyning. Disse reaktioner foregår enten i en kernereaktor (ved enten fission eller fusion) eller i en radioisotopgenerator (ved passiv fission af ustabile atomkerner).

Hvad er brændstoffet i kernekraftværk?

Et atomkraftværk virker i princippet på samme måde som et almindeligt kulfyret kraftværk. Forskellen er, at energikilden er grundstoffet uran og ikke kul. I begge kraftværker bruges energien til at varme vand op, så der dannes damp under høj tryk. Uran er et radioaktivt grundstof som findes i naturen.

Hvad er en Kerneproces?

Kerneprocesser og støtteprocesser Kerneprocesserne er de – relativt få – overordnede processer, der tilsammen opfylder organisationens mission. Støtteprocesserne er ikke direkte relateret til arbejdet med at opfylde forretningsgrundlaget, men giver kerneprocesserne den nødvendige støtte.

Hvad er Atomspaltning?

proces hvorved atomkernen af et grundstof omdannes til et andet, idet der frigøres atomenergi (opdaget af Rutherford 1919); atomkerneomdannelse. Atomspaltning, daarlig Betegnelse for Kerneomdannelse.

Hvad er en Fissionsproces?

Den oplagrede energi i disse stoffer frigøres ganske langsomt ved udsendelse af alfastråling, en proces, som ikke lader sig påvirke udefra. Fissionsprocessen blev opdaget i 1938 af de to tyske kemikere O. Hahn og F. Strassmann.

Hvor mange atomkraftværker er der i hele verden?

Af verdens 448 kernekraftreaktorer ligger 99 i USA, 58 i Frankrig, 42 i Japan og 36 i Kina. I USA udgør elektriciteten fra kernekraft dog blot 19,7% af det samlede elforbrug, mens det i Frankrig udgør hele 72,3%. Belgien, Ungarn, Ukraine og Slovakiet får også dækket over halvdelen af deres elforbrug med atomkraft.

Hvad er Kontrolstave lavet af?

Kontrolstav, kontrolstang, stav, som bruges til at kontrollere (styre) kædereaktionen i en kernereaktor. Staven indeholder stærkt neutronabsorberende materialer som fx bor eller cadmium og kan skydes ind og ud af reaktorkernen og derved regulere neutrontætheden.

Hvad er atomkraft lavet af?

I en normal kraftreaktor snakker man om uran fordelt på brændselsstave af måske 200 tons beriget uran (beriget dvs. større indhold af 235U end i naturen). Man regulerer til omkring kritisk masse med kontrolstavene. Uranen bruges efterhånden og omdannes til andre stoffer.

Hvor effektivt kan energien fra brændslet udnyttes til el produktion?

Moderne grundlastværker udnytter ca. 45 % af brændslets energi til el-energi - resten forsvinder gennem skorstenen og anvendes som procesenergi.

Hvordan er energiforbruget på verdensplan?

Energiforbruget er ulige fordelt 1,2 milliarder mennesker i verden har ikke adgang til elektricitet. Verdens behov for energi vil stige med næsten 1/3 frem til 2040. I 2040 vil Kinas energibehov være det dobbelte af USA's. I Indien mangler 240 millioner mennesker adgang til elektricitet.

Hvor meget strøm producerer et atomkraftværk?

der findes i alt 441 operationelle atomkraftværker i 30 lande. Verdens kernekraftværker kan producere 3400 mia. kWh på et år.