Table of Contents:

 1. Hvad er en sikkerhedsrådgiver?
 2. Hvilke virksomheder er pligtige til at have en sikkerhedsrådgiver?
 3. Hvem skal have tilknyttet en sikkerhedsrådgiver?
 4. Hvem skal have ADR kursus?
 5. Hvor lang tid tager et ADR bevis?
 6. Hvad koster et ADR bevis?
 7. Hvad er ADR kursus?
 8. Hvad er et ADR bevis?
 9. Hvor meget benzin må man køre med erhverv?
 10. Hvad har Beredskabsstyrelsen med farligt gods at gøre?
 11. Hvor længe gælder ADR bevis?
 12. Hvor lang tid tager ADR bevis?
 13. Hvor kan jeg se mit ADR bevis?
 14. Hvad er en ADR?
 15. Hvad er et chaufføruddannelsesbevis?

Hvad er en sikkerhedsrådgiver?

Sikkerhedsrådgiverens rolle. Sikkerhedsrådgiveren skal rådgive virksomheden i forbindelse med transport af farligt gods og sikre, at reglerne på området overholdes. En gang om året skal sikkerhedsrådgiveren udarbejde en rapport til virksomhedens ledelse om alle aktiviteter i forbindelse med transport af farligt gods.

Hvilke virksomheder er pligtige til at have en sikkerhedsrådgiver?

Hvilke virksomheder skal have en sikkerhedsrådgiver? Som udgangspunkt skal alle virksomheder, der beskæftiger sig med transport af farligt gods ad vej eller jernbane, skriftligt have udpeget en sikkerhedsrådgiver. Det er ikke kun egentlige transportvirksomheder, der er omfattet.

Hvem skal have tilknyttet en sikkerhedsrådgiver?

Alle virksomheder, der beskæftiger sig med transport af farligt gods ad vej, skal ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen have udpeget og tilknyttet en sikkerhedsrådgiver til deres virksomhed.

Hvem skal have ADR kursus?

Hvem skal have denne uddannelse? Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods. Det fremgår af kapitel 1.3 i ADR-konventionen.

Hvor lang tid tager et ADR bevis?

Et ADR bevis gælder i 5 år.

Hvad koster et ADR bevis?

ADR Grund- og Specialiseringskursus – Tank, 1,,2 kr. > ADR Repetition – Grundkursus, 1,,6 kr.

Hvad er ADR kursus?

ADR stammer fra en europæisk konvention om international transport af farligt gods ad landevej. Et ADR kursusbevis er obligatorisk for at have lov at transportere blandt andet, dieselolie, gasflasker mm. på offentlig vej.

Hvad er et ADR bevis?

Et ADR-bevis er et bevis på, at du har tilladelse til at køre farligt gods i en lastbil. Et ADR bevis er gyldigt i 5 år efter, at det er blevet udstedt.

Hvor meget benzin må man køre med erhverv?

Mængder, der transporteres hver for sig er: - 333 liter benzin - 1000 liter diesel (max 400 liter pr. beholder) - 333 kg flaskegas - 20 kg pesticider (transportkategori 1) - 333 kg pesticider (transportkategori 2) - De fleste gødninger har ingen transportkategori, men tjek det på leverandørbrugsanvisningen.

Hvad har Beredskabsstyrelsen med farligt gods at gøre?

Beredskabsstyrelsen tager sig af den daglige behandling af sager om vejtransport af farligt gods og fortolker bestemmelserne. Foto: Colourbox. Alle, der transporterer farligt gods, skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges.

Hvor længe gælder ADR bevis?

Et ADR bevis gælder i 5 år.

Hvor lang tid tager ADR bevis?

Et ADR Grundkursus tager tre dage, og det er alt andet end kedeligt.

Hvor kan jeg se mit ADR bevis?

De kan se i systemet, hvor du har gennemført det specifikke kursus. Herefter kan du rette henvendelse til den AMU-udbyder, hvor du har gennemført kurset.

Hvad er en ADR?

ADR er forkortelsen for "Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route", på dansk "Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej". Det internationale begreb ADR er almindeligt udbredt inden for transportbranchen, og genkendes i stort set alle lande.

Hvad er et chaufføruddannelsesbevis?

Chauffører, der den 9. september 2008 havde kørekort til kategori D (stor bus), og chauffører, der den 9. september 2009 havde kørekort til kategori C (stor lastbil), skal for at udføre erhvervsmæssig kørsel have et chaufføruddannelsesbevis som dokumentation for, at de har deltaget i den foreskrevne efteruddannelse.