Table of Contents:

 1. Hvordan virker ADHD medicin på voksne?
 2. Hvordan tester man voksne for ADHD?
 3. Hvordan ved man om ADHD medicin virker?
 4. Hvordan virker angstdæmpende medicin?
 5. Hvordan finder man ud af om man har ADHD?
 6. Hvordan undersøger man om man har ADHD?

Hvordan virker ADHD medicin på voksne?

Behandling med medicin Den medicinske behandling af ADHD med de centralstimulerende stoffer, methylphenidat og dexamfetamin, virker ved at øge mængden af signalstoffer i hjernen. Der er tale om dopamin og i mindre grad noradrenalin, og virkningen indtræder med det samme.

Hvordan tester man voksne for ADHD?

Der er ikke en specifik test, undersøgelse, røntgen, scanning eller andet, som kan give diagnosen ADHD. Den bliver stillet på baggrund af en vurdering af dine symptomer og de vanskeligheder, du har i din hverdag. Psykiateren vil også spørge ind til, hvordan det har været i din barndom.

Hvordan ved man om ADHD medicin virker?

De fleste typer af medicin mod ADHD øger mængden af dopamin og noradrenalin i bestemte områder i hjernen. En fordel ved centralstimulerende medicin er, at den giver en meget hurtig effekt. Man kan mærke virkning allerede 30-60 minutter efter, at man har taget medicinen.

Hvordan virker angstdæmpende medicin?

Hvordan virker medicin mod angst? Angstdæmpende medicin påvirker signaloverførslen mellem nerveceller og kan inddeles ud fra deres virkningsmåde på særlige signalstoffer i nervesystemet. De bedst kendte er de Stesolid-lignende stoffer, de såkaldte benzodiazepiner. Benzodiazepiner: Ved let til moderat angst.

Hvordan finder man ud af om man har ADHD?

Problemer med opmærksomhed/koncentration (mindst 6)
 1. Laver skødesløse fejl.
 2. Kan ikke fastholde opmærksomheden over tid.
 3. Hører ikke efter, hvad der bliver sagt.
 4. Følger ikke instrukser.
 5. Kan ikke organisere/planlægge/tilrettelægge aktiviteter.
 6. Undgår opgaver som kræver opmærksomhed.
 7. Mister til stadighed ting.

Hvordan undersøger man om man har ADHD?

Det er psykiatere (eller psykologer med en videreuddannelse i psykiatri), der står for udredningen og diagnosticeringen i såvel privat praksis som i den regionale psykiatri. På sundhed.dk kan du finde speciallæger i psykiatri i din kommune og region.