Table of Contents:

 1. Hvordan bøjes adjektiver på spansk?
 2. Hvilke køn er der på spansk?
 3. Hvad er adjektiver på spansk?
 4. Hvor mange køn har spansk?
 5. Hvordan laver man nær fremtid på spansk?
 6. Hvad er adverbier spansk?
 7. Hvad er forskellen på ser og estar?
 8. Hvad er et adjektiv på dansk?
 9. Hvad er personlige pronominer spansk?
 10. Hvor mange køn er der i verden?
 11. Hvad er intetkøn på dansk?
 12. Hvad er Futurum på spansk?
 13. Hvad er nær fremtid på dansk?
 14. Hvad kendetegner et adverbium?
 15. Hvad kan adverbier lægge sig til?

Hvordan bøjes adjektiver på spansk?

Adjektiver bøjes i køn og tal efter det substantiv, det lægger sig til. Guapo Ender på – o i mask. => ender på – a i fem. Pluralis: + s Inteligente ender på – e i mask.

Hvilke køn er der på spansk?

Køn. Substantiver er enten maskulinum eller femininum. Normen er at substantiver der ender på -o, er maskulinum, og de der ender på -a, -ción eller -dad, er femininum. Desværre er der mange undtagelser, så for at være sikker, skal man slå ordet op - eller bruge grammatikkontrollen.

Hvad er adjektiver på spansk?

Adjektiver beskriver substantiver enten attributivt eller prædikativt - altså ved at stå tæt sammen med substantivet eller ved at være i en sætning med et kopulativt verbum (fx ser/estar: at være). Es un chico simpático. Det er en sympatisk dreng. El chico es simpático.

Hvor mange køn har spansk?

Sprog som latin, tysk, færøsk og islandsk har stadig disse tre køn, men i mange moderne sprog og deriblandt det latinske sprogs efterkommere (f. eks. fransk og spansk) er intetkøn næsten fuldstændigt forsvundet. I andre sprog er hun- og hankøn smeltet sammen til et fælleskøn.

Hvordan laver man nær fremtid på spansk?

Voy a ir a España. Jeg skal til Spanien. ¿Vais a ir a España?

Hvad er adverbier spansk?

Adverbier, der består af ét ord (som ikke slutter på -mente) Som du kan se, så består de spanske adverbier anoche og luego begge af et enkelt ord. Der findes mange adverbierspansk, der bare består af et enkelt ord, og som ikke slutter på -mente.

Hvad er forskellen på ser og estar?

Til at beskrive hvor og hvornår en begivenhed foregår Vær opmærksom på, at ser kun bruges til begivenheder. Du skal bruge estar i stedet, hvis der er tale om hvor en ting eller en person er, eller hvis du vil fortælle om en geografisk lokation - fx hvor et land eller en by ligger (det kan du læse mere om her).

Hvad er et adjektiv på dansk?

Adjektiver (tillægsord) er ord der lægger sig til substantiver og pronominer (navneord og stedord) og beskriver personer, ting osv.: en glad mand, et stort smil, en sjov oplevelse, en hård barndom.

Hvad er personlige pronominer spansk?

Betegnelsen personlige pronominer kan være lidt misvisende, idet de ikke kun repræsenterer personer, men alle substantiver. Gruppen dækker de pronominer som kan optræde substantivisk i modsætning til adjektivisk (jeg vs min).

Hvor mange køn er der i verden?

Der er to køn, mand og kvinde. Køn er biologisk og genetisk bestemt.

Hvad er intetkøn på dansk?

Intetkøn eller neutrum er et grammatisk køn. I dansk (og svensk og hollandsk) grammatik findes der to køn: fælleskøn (utrum) f. eks. "en hund" og intetkøn eller enkeltkøn (neutrum) f.

Hvad er Futurum på spansk?

Futurum (skal, vil) kan på spansk udtrykkes med præsens af verbet ir + a + infinitiv af et andet verbum. Fx: Voy a estudiar mañana = Jeg skal studere i morgen.

Hvad er nær fremtid på dansk?

Nær fremtid Futurum in præsenti: »Til at udtrykke det, der er tilkommende i Forhold til en vis Tid, bruges (i Activ) Futurum Parcicipium i Forbindelse med Tidsformerne af Verbum sum (conjugatio periphrastica, [...]).

Hvad kendetegner et adverbium?

Populært sagt er adverbierne de ord der ikke hører til i nogen af de andre ordklasser. Adverbiernes funktion er at beskrive verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord), andre adverbier eller hele sætninger. Adverbier bøjes normalt ikke: Hun er temmelig sød.

Hvad kan adverbier lægge sig til?

Adverbiernes funktion er at beskrive verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord), andre adverbier eller hele sætninger. Hent siden som pdf. Adverbier (biord) er en ret broget ordklasse fordi den består af en række småord med en række forskellige funktioner.