Table of Contents:

  1. Hvem er de vigtigste figurer i skabelsesberetningen?
  2. Hvad siger slangen til Eva?
  3. Hvem har skrevet Adam og Eva?
  4. Hvad er korsfæstelsen af Jesus tilgivelse for?
  5. Hvor mange børn fik Eva og Adam?
  6. Hvor gammel blev Eva?
  7. Hvordan blev jorden skabt ifølge græsk mytologi?

Hvem er de vigtigste figurer i skabelsesberetningen?

Jahve danner en mand, Adam, af jord. Jahve planter Edens have og placerer Adam deri. Jahve vil give Adam en medhjælp og laver landdyrene og fugle, men ingen af dem passer til ham. Mens Adam sover, laver Jahve en kvinde, Eva, af et af Adams ribben.

Hvad siger slangen til Eva?

« Men slangen sagde til kvinden: »Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. « Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste.

Hvem har skrevet Adam og Eva?

Faaborg Museum ejer i forvejen et af Zahrtmanns hovedværker, nemlig Adam og Eva i Paradis fra 1892.

Hvad er korsfæstelsen af Jesus tilgivelse for?

Jesu lidelse og død omfatter pisk, korsfæstelse, død og begravelsen. I kristen teologi er Jesu død ved korsfæstelse den centrale hændelse i kristendommen som hele frelsen afhænger af, da Kristus' lidelse og død ifølge kristen forståelse er nødvendig for tilgivelse af synd.

Hvor mange børn fik Eva og Adam?

Adam fik med Eva sønnerne Kain og Abel. Efter Abels drab fik Adam Set, da han var 130 år gammel. Herefter fik han "sønner og døtre". Han levede i alt 930 år.

Hvor gammel blev Eva?

Efter at Adam havde fået Set, levede han i 800 år og fik sønner og døtre. Adam levede i alt 930 år, så døde han." Der er intet oplyst om, hvor gammel Eva blev.

Hvordan blev jorden skabt ifølge græsk mytologi?

Verdens skabelse Der findes i hos Homer og senere digtere forskellige versioner af hvordan verden blev skabt. Først var der Kaos - dernæst opstod Gaia (jorden) som føder Uranos (himmel). Gaia og Uranos føder de første guder : Titanerne. Endvidere de 3 frygtelige sønner med 100 arme og 50 hoveder.