Table of Contents:

  1. Hvad betyder optisk aktivt?
  2. Hvad er et asymmetrisk kulstofatom?
  3. Hvad er Kiralt Center?
  4. Hvad er Planpolariseret lys?
  5. Hvad betyder Chiralitet?
  6. Hvad er R S isomeri?
  7. Hvordan kan Planpolariseret lys drejes?

Hvad betyder optisk aktivt?

Efter gennemgang af det optisk aktive stof, markeret med en kasse, vil lysets polarisationsretning være drejet en vinkel. Ved at anbringe en analysator (polarisator) bagved, kan man dreje denne, indtil lyset bliver slukket. Dette arrangement kaldes for et polarimeter.

Hvad er et asymmetrisk kulstofatom?

Optisk isomeri kan i forbindelse med den organiske kemi forekomme omkring et asymmetrisk carbon atom, altså et c-atom hvor der er bundet fire forskellige grupper. Der kan opnås to forskellige rummelige udformninger for hvert asymmetriske c-atom i et molekyle, ved at flytte rundt på de 4 sidegruppers placering.

Hvad er Kiralt Center?

Der findes enantiomerer af en kemisk forbindelse, hvis forbindelsen har et (eller flere) kulstofatomer hvortil der er bundet fire forskellige atomer/atomgrupper. Et sådant kulstofatom kaldes et kiralt center. Man benytter dog også betegnelserne asymmetrisk eller stereogent.

Hvad er Planpolariseret lys?

I lysbølger med samme bølgelængde kan bølgen svinge i forskellige retninger. (plan)polariseret lys upolariseret lys (normalt lys). Upolariseret lys kan polariseres ved at føre det gennem et polarisationsfilter. Dette filter lader kun lys fra en retning passere igennem det.

Hvad betyder Chiralitet?

Chiralitet, kiralitet, i kemi den egenskab ved et molekyle, at dens rumlige opbygning ikke er spejlsymmetrisk. Sådanne asymmetriske molekyler udviser optisk isomeri.

Hvad er R S isomeri?

Isomeri er når molekyler har samme molekyleformel, men er forskelligt opbygget, og dermed forskellige stoffer. ... Der findes endnu en type af isomeri som handler om molekylers struktur, nemlig når to molekyle er hinandens spejlbilleder, men ikke er ens. Dette kaldes chiralitet.

Hvordan kan Planpolariseret lys drejes?

I lysbølger med samme bølgelængde kan bølgen svinge i forskellige retninger. (plan)polariseret lys upolariseret lys (normalt lys). Upolariseret lys kan polariseres ved at føre det gennem et polarisationsfilter. Dette filter lader kun lys fra en retning passere igennem det.