Table of Contents:

 1. Hvad forstås ved en ansvarlig virksomhed?
 2. Hvad er social ansvarlighed?
 3. Hvad er mit ansvar?
 4. Hvad betyder det at være ansvarsbevidst?
 5. Hvorfor bør en virksomhed arbejde med ansvarlighed og CSR?
 6. Hvad er CSR VØ?
 7. Hvad er en social virksomhed?
 8. Hvad er at tage ansvar?
 9. Er ejeren eneansvarlig for bilens stand?
 10. Hvad betyder det at være struktureret?
 11. Hvad betyder pålidelig person?
 12. Hvorfor arbejde med CSR?
 13. Hvilke fordele den lille eller mellemstore virksomhed kan have ved at arbejde med CSR?
 14. Hvad er CSR også et udtryk for?
 15. Hvad er formålet med CSR?

Hvad forstås ved en ansvarlig virksomhed?

Når man taler om virksomhedernes samfundsansvar handler det om en forventning til, at virksomhederne håndterer sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar.

Hvad er social ansvarlighed?

At tage et socialt ansvar som virksomhed handler om, at I passer på jeres medarbejdere og giver en håndsrækning til de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet. Det kan dreje sig om ledige, der har brug for at blive opkvalificeret, afklaret eller få en deltidsansættelse.

Hvad er mit ansvar?

Det formelle ansvar siger: ”Du er ansvarlig, når du adlyder regler og normer”. Det personlige ansvar siger derimod: ”Du er ansvarlig, når du selv tager ansvar for, hvad der er ansvarligt uden at støtte dig til, hvad andre siger. Ansvar er noget, du er alene med.

Hvad betyder det at være ansvarsbevidst?

Ansvarsbevidst Evnen til at påtage sig et ansvar for at få løst en opgave, gøre en indsats, påtage sig et hverv og gøre noget ved det, evnen til at overholde aftaler.

Hvorfor bør en virksomhed arbejde med ansvarlighed og CSR?

hvorfor arbejde med csr? - Det er vigtigt at man arbejder med csr, da det er et socialt ansvar man har som virksomhed, at bidrage positivt til miljøet og samfundet og ikke udgøre stor skade, så verdenen kan blive et bedre sted for alle.

Hvad er CSR VØ?

Kernestofområdet CSR (Corporate Social Responsibility) supplerer de foregående kernestofområders mere ensidige fokus på virksomhedens finansielle præstationer. Kernestofområdet er med til at nuancere billedet af, hvad virksomheden er sat i verden for og af de mål, den bør arbejde for at nå.

Hvad er en social virksomhed?

Definition af socialøkonomisk virksomhed Regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed er følgende: ”En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.”

Hvad er at tage ansvar?

At tage ansvar for dit liv betyder, at du selv bliver drivkraften for det, du ønsker at opnå. Eller med andre ord: at du bliver opmærksom på, om du på et eller flere områder lever dit liv som et offer.

Er ejeren eneansvarlig for bilens stand?

Ejeren er eneansvarlig for bilens stand? Ejeren eller den registrerede bruger har ansvaret for, at bilen er i lovlig stand, og føreren har ansvaret for, at bilen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Hvad betyder det at være struktureret?

Hvad betyder det? Strukturerede mennesker holder af organisering og faste strukturer i deres arbejde og hverdag. Der er mange måder at arbejde struktureret på, men generelt handler det om at have orden og en bestemt måde at udføre opgaver på.

Hvad betyder pålidelig person?

paa-lidelig, adj. (jf. -lide) som man kan lide paa; som er til at lide paa; spec.: som (saa vidt skønnes) er i overensstemmelse med virkeligheden; tilforladelig; troværdig. en politisk Historie, hvis Fortællinger vare accurate og paalidelige.

Hvorfor arbejde med CSR?

hvorfor arbejde med csr? - Det er vigtigt at man arbejder med csr, da det er et socialt ansvar man har som virksomhed, at bidrage positivt til miljøet og samfundet og ikke udgøre stor skade, så verdenen kan blive et bedre sted for alle.

Hvilke fordele den lille eller mellemstore virksomhed kan have ved at arbejde med CSR?

Det kunne eksempelvis være områder som energi, varme og vand. Arbejdet med CSR omfatter nemlig, at man arbejder på at spare på sit forbrug, så man på den måde mindsker den negative påvirkning på klimaet og miljøet. Dette område omfatter dog også, at man minimerer omkostningerne til personaleomsætning.

Hvad er CSR også et udtryk for?

CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse man bruger, handler CSR om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund.

Hvad er formålet med CSR?

Hvad er Corporate Social Responsibility (CSR)? CSR handler om, at en virksomhed opfører sig forsvarligt og ansvarsfuldt. Både når det kommer til at passe på miljøet og at gavne lokalsamfundet. Mange virksomheder bruger bevidst deres CSR initiativer i forhold til branding.