Table of Contents:

 1. Er ADHD autisme?
 2. Hvad er autisme spektrum?
 3. Er man født med autisme?
 4. Hvad er forskellen på ADHD og Asperger?
 5. Hvad er Spektrum Forstyrrelse?
 6. Hvilke former for autisme findes der?
 7. Hvad kan autister ikke lide?
 8. Hvad sker der i hjernen ved autisme?
 9. Kan man vokse sig fra autisme?
 10. Hvornår opstår autisme?
 11. Hvad er symptomer på asperger?

Er ADHD autisme?

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som er medfødt, og som viser sig i form af manglende eller svag sprogudvikling, evnen til at socialisere samt repetiv adfærd, hvorimod ADHD er en opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelse, der giver problemer med at orientere sig, planlægge, opfatte og huske ting.

Hvad er autisme spektrum?

Mennesker med autismespektrumforstyrrelse har en gennemgribende anderledes måde at sanse, forstå og begå sig i verden på, som kan give udfordringer med at kommunikere og indgå i det sociale samspil med andre mennesker.

Er man født med autisme?

Autisme er en medfødt anderledeshed i hjernens udvikling, der påvirker opfattelsen af omgivelserne, og måden man interagerer med andre på. Autisme er en anderledes måde at sanse, forstå og navigere i verden på, som har stor betydning i sociale sammenhænge og i kommunikation med andre mennesker.

Hvad er forskellen på ADHD og Asperger?

Aspergers syndrom ledsages sjældnere end (infantil) autisme af indlæringsvanskeligheder og andre udviklingsforstyrrelser som for eksempel ADHD. Det kan opfattes som en mere "ren" form for autismespektrumforstyrrelse med en endnu stærkere arvelig komponent end autisme.

Hvad er Spektrum Forstyrrelse?

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en fællesbetegnelse for alle diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Børn med ASF har almindeligvis ikke noget synligt handicap. Udviklingen er præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser samt af stereotypier, ritualer og/eller særinteresser.

Hvilke former for autisme findes der?

Hvad er forskellen på de forskellige former for autisme?
 • Infantil autisme. Infantil autisme viser sig, før barnet fylder 3 år. ...
 • Atypisk autisme. ...
 • Aspergers syndrom. ...
 • Rett-syndrom (RTT) ...
 • Anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Hvad kan autister ikke lide?

Autismen bliver ofte til et handicap i mødet med andre mennesker, fordi det autistiske menneske opfatter det sagte helt konkret, men ikke eventuelle antydninger, ironi, morsomheder eller ord med dobbeltbetydning.

Hvad sker der i hjernen ved autisme?

Autisme er en anderledes udvikling af hjernen, og forskning har påvist, at hjernen hos barnet med autisme gennemsnitligt er forstørret sammenlignet med hjernen hos et barn uden autisme. Det tyder på, at afgørende hjernemodnings-processer er forstyrrede, hvilket påvirker barnets udvikling.

Kan man vokse sig fra autisme?

Diagnosen er livslang – men udviklingsmulighederne gode For langt de fleste børn med autisme er det dog ganske irrelevant at overveje, om de vokser sig ud af autismespektret. For deres vedkommende er intervention relevant for, at de kan udvikle sig optimalt og derved blive mere selvhjulpne og få større livskvalitet.

Hvornår opstår autisme?

Autisme diagnosticeres som regel i barndommen, da det ofte er tydeligt at barnet ikke har samme udvikling som sine jævnaldrende. Der sker dog også, at diagnosen først stilles i voksenalderen. Diagnosticering af autisme omtales også som ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser).

Hvad er symptomer på asperger?

Tegn på Aspergers syndrom
 • Social isolation og en manglende evne til at få eller holde på venner.
 • Excentrisk adfærd.
 • Svage kommunikationsevner.
 • Langsom sprogudvikling.
 • Overfølsomme sanser.
 • Tendens til overstimulation eller overvældelse i sociale situationer.
1. dec. 2021