Table of Contents:

 1. Er min kæreste bipolar?
 2. Hvad er symptomer på bipolar lidelse?
 3. Er jeg maniodepressiv test?
 4. Kan man arbejde med bipolar lidelse?
 5. Hvad udløser bipolar lidelse?
 6. Er jeg maniodepressiv?
 7. Er jeg manisk?
 8. Hvordan lever man med bipolar lidelse?
 9. Hvad kommer bipolar lidelse af?
 10. Kan man blive rask af bipolar?
 11. Hvad er opstemthed?
 12. Kan man leve et normalt liv med bipolar?

Er min kæreste bipolar?

At få diagnosen bipolar lidelse giver ofte anledning til forskellige og modsatrettede reaktioner. Nogle oplever sorg, usikkerhed eller forvirring, mens andre kan være uforstående og vrede. En del oplever en vis lettelse over at få en forklaring på deres periodiske svingninger i stemningsleje og energi.

Hvad er symptomer på bipolar lidelse?

Hvilke symptomer ses ved bipolar lidelse?
 • føler sig opstemt eller overspændt over en længere periode (1 uge eller længere)
 • føler irritabilitet over for sine omgivelser og ofte reagerer med vrede.
 • føler sig fuld af energi og er hyperaktiv.
 • er præget af rastløshed og uro, og let lader sig distrahere.

Er jeg maniodepressiv test?

Der findes ingen sikre test, men sygdomsbilledet med ekstreme stemningsskift er så karakteristisk, at lægen ofte ikke er i tvivl. I forbindelse med de første perioder kan der herske usikkerhed, men ofte vil man være ledt på sporet af lignende sygdomstilfælde i den nærmeste familie.

Kan man arbejde med bipolar lidelse?

Med en tidlig diagnose og accept af at sygdommen er en følgesvend for livet, kan man med medicinsk behandling få så god kontrol over sygdommen, at det kan lade sig gøre at arbejde.

Hvad udløser bipolar lidelse?

Hvad skyldes bipolar lidelse? Arvelighed er den vigtigste årsag til bipolare lidelser. Børn og unge med en førstegradsslægtning med bipolar lidelse har en 4-10 gange øget risiko for selv at udvikle en bipolar lidelse i forhold til dem uden en slægtning med bipolar lidelse.

Er jeg maniodepressiv?

Hvad er mani og bipolar lidelse? Hvis man har mani, er man sygeligt opstemt, har øget hastighed af tanker og tale, overdreven stor selvtillid og er i høj aktivitet. Hvis man har haft flere manier eller mindst en mani og en eller flere depressioner, kaldes tilstanden bipolar lidelse.

Er jeg manisk?

Har man symptomer på mani, kan man virke meget opstemt og hyperaktiv, og ofte sover man kun meget lidt. Personer, der er i en manisk periode, 'fylder' typisk meget, når de er sammen med andre, og de kan også være utålmodige, rastløse og opfarende. Nogle vil typisk også have en overdreven tro på, hvad de selv kan klare.

Hvordan lever man med bipolar lidelse?

Rutinerne kan forhindre maniske og depressive episoder.
 • SPIS SUNDT. Sund kost kan have en positiv effekt på både din sygdom og din livskvalitet generelt. ...
 • UNDGÅ KOFFEIN. Koffein kan øge virkningen af visse lægemidler. ...
 • UNDGÅ RYGNING. Rygning er også en risikofaktor for bipolar lidelse. ...
 • PAS PÅ MED ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER.

Hvad kommer bipolar lidelse af?

Hvad skyldes bipolar lidelse? Arvelighed er den vigtigste årsag til bipolare lidelser. Børn og unge med en førstegradsslægtning med bipolar lidelse har en 4-10 gange øget risiko for selv at udvikle en bipolar lidelse i forhold til dem uden en slægtning med bipolar lidelse.

Kan man blive rask af bipolar?

Man kan blive rask efter psykisk sygdom – også de mest alvorlige som skizofreni og bipolar sygdom. Det er forholdsvis ny viden. Man skal ikke mere end 20-30 år tilbage før det var den dominerende opfattelse, at psykisk sygdom var kronisk og uhelbredeligt.

Hvad er opstemthed?

Man er overdrevent eller upassende opstemt. Man bliver let irriteret. Man er rastløs og fysisk urolig. Snakkesalighed.

Kan man leve et normalt liv med bipolar?

Der kan være mange udfordringer ved at leve med bipolar lidelse. Men heldigvis kan du selv gøre meget for at skabe de bedste rammer for dig selv og for at håndtere livet med bipolar lidelse på den bedst mulige måde. Du kan ikke få sygdommen til at forsvinde, men du kan sagtens leve et godt liv med bipolar lidelse.