Table of Contents:

 1. Er der forskellige grader af ADHD?
 2. Hvordan tænker en med ADHD?
 3. Hvorfor har man ADHD?
 4. Er ADHD en opmærksomhedsforstyrrelse?
 5. Hvad er en opmærksomhedsforstyrrelse?
 6. Hvad sker der i hjernen når man har ADHD?
 7. Hvordan tackler man en med ADHD?
 8. Er ADHD medfødt?
 9. Kan man se om en baby har ADHD?
 10. Hvad betyder opmærksomhedsforstyrrelse?
 11. Hvad er en tilknytningsforstyrrelse?
 12. Kan ADHD ses på en hjernescanning?
 13. Er ADHD en udviklingsforstyrrelse?

Er der forskellige grader af ADHD?

Man taler om tre forskellige typer af ADHD: ADHD med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse. ADHD med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD kombineret type med både opmærksomhedsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet.

Hvordan tænker en med ADHD?

Mennesker med ADHD er i konstant fare for at mislykkes i sociale situationer, som ofte synes uoverskuelige og komplekse. De fokuserer på det forkerte, hører ikke efter, kan ikke holde fokus, taler før de tænker, og mangler ofte situationsfornemmelse. Og så glemmer de aftaler og misforstår andres signaler.

Hvorfor har man ADHD?

Personer med ADHD har en biologisk forstyrrelse i de dele af hjernen, der styrer opmærksomhed, motoriske aktivitet og impulsivitet. Det betyder, at de har svært ved at koncentrere sig og holde opmærksomheden, og de udsætter ofte opgaver. Mange er desuden hyperaktive og impulsive.

Er ADHD en opmærksomhedsforstyrrelse?

Den hyppigst stillede diagnose, når et barn har vanskeligheder med opmærksomhed og koncentration, er ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Dalsgaard et al., 2020). ADHD er karakteriseret af opmærksomhedsforstyrrelser og/eller impulsivitet samt hyperaktivitet i en grad, der påvirker dagliglivsfunktioner.

Hvad er en opmærksomhedsforstyrrelse?

Opmærksomhedsforstyrrelser er en gruppe af udviklingsforstyrrelser karakteriseret ved vedvarende symptomer relateret til uopmærksomhed (f. eks. manglende vedholdenhed af fokus eller koncentrationsbesvær).

Hvad sker der i hjernen når man har ADHD?

Det vil sige, at de områder af hjernen, der regulerer opmærksomhed og planlægning, ser ud til at være mindre aktive hos børn med ADHD. Børn med ADHD har forsinket udvikling af hjernen med flere år. Især de områder af hjernen, som styrer og planlægger aktiviteter.

Hvordan tackler man en med ADHD?

Ved mestringsteknikker, kan barnet med ADHD selv efterhånden lære hensigtsmæssige adfærdsmønstre og træne sig i at mestre sine ADHD-vanskeligheder bedst muligt.
 1. Gensidigt samspil, leg og fælles positiv opmærksomhed (dvs. ...
 2. Ros dit barn fremfor at skælde det ud.
 3. Beløn barnet, når det viser den ønskede adfærd.

Er ADHD medfødt?

tvillingestudier, at ADHD er meget arveligt. Hvis den ene af to enæggede tvillinger har ADHD, er der 80 – 90 % sikkerhed for, at den anden også har det. Der er derfor ofte flere i samme familie, som har ADHD. Forældre til børn med ADHD har 2-8 gange øget risiko for selv at have ADHD.

Kan man se om en baby har ADHD?

Tidlige tegn på ADHD Det er stadig usikkert, om børn i de første leveår har symptomer på ADHD, der adskiller dem fra andre småbørn, som generelt er præget af impulsivitet og uopmærksomhed. Det er altså fortsat usikkert, hvor tidligt børn har symptomer på ADHD, som kan differentieres fra normaludviklingen.

Hvad betyder opmærksomhedsforstyrrelse?

Opmærksomhedsforstyrrelser er en gruppe af udviklingsforstyrrelser karakteriseret ved vedvarende symptomer relateret til uopmærksomhed (f. eks. manglende vedholdenhed af fokus eller koncentrationsbesvær).

Hvad er en tilknytningsforstyrrelse?

Hvad er tilknytningsforstyrrelse? En tilknytningsforstyrrelse opstår, når barnets behov for beskyttelse og nærhed ikke imødekommes. Svigtede børn vil have adfærdsstrategier, som bringer dem i risiko for problematisk adfærd og/eller psykisk sammenbrud.

Kan ADHD ses på en hjernescanning?

Der er desværre ingen objektive undersøgelser såsom blodprøver, hjernescanninger eller neuropsykologiske tests som man med 100 % sikkerhed kan stille diagnosen med. Der findes nogle tests der kan pege på om man udfører handlinger på en 'adhd måde', fx D2 testen eller 'TOVA' testen.

Er ADHD en udviklingsforstyrrelse?

ADHD er den sundhedsfaglige betegnelse for en udviklingsforstyrrelse, som i forskellig grad indebærer vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed, impulskontrol, hyperaktivitet, koncentration og hukommelse.