Table of Contents:

 1. Hvad er folk med ADHD gode til?
 2. Er ADHD en personligheds forstyrrelse?
 3. Hvordan er en person med ADHD?
 4. Kan ADHD forsvinde?
 5. Hvis du elsker en med ADHD?
 6. Hvad kan man selv gøre ved ADHD?
 7. Er ADHD noget man er født med?
 8. Hvad er en personlighedsforstyrrelse?
 9. Hvordan føles det at have ADHD?
 10. Hvordan håndterer man en med ADHD?
 11. Kan man vokse sig fra ADHD?
 12. Kan man vokse ud af ADHD?
 13. Hvordan hjælper man en voksen med ADHD?
 14. Hvordan skal man behandle en med ADHD?
 15. Hvad er årsagen til ADHD?

Hvad er folk med ADHD gode til?

Folk med ADHD er også mere kreative hvad angår musik, tegning osv. Vi ser verden på en anden måde. Mange mennesker med ADHD, tegner, maler, laver musik eller noget helt andet. Det kan være en måde til at finde den ro, som vi normalt ikke har.

Er ADHD en personligheds forstyrrelse?

Af og til bliver personlighedsforstyrrelsen borderline forvekslet med ADHD. Men der er tale om to grundlæggende forskellige forstyrrelser. ADHD er en neuropsykiatrisk forstyrrelse, dvs. en forstyrrelse, der opstår som følge af en fejludvikling eller umodenhed i hjernen.

Hvordan er en person med ADHD?

Mennesker med ADHD har primært svært ved at koncentrere sig, skabe overblik og struktur og ved at planlægge og gennemføre aktiviteter. Det kan bl. a. være svært at sidde stille, at vente på tur, at følge de sociale spilleregler, at fuldføre sine opgaver, huske aftaler og styre sine følelser.

Kan ADHD forsvinde?

ADHD er i de fleste tilfælde arveligt og derfor noget, man er født med. ADHD er således en livslang tilstand. ADHD kan behandles med medicin og pædagogiske tiltag, men det kan ikke kureres. Mange vil dog opleve, at symptomerne ændrer karakter, når de bliver ældre.

Hvis du elsker en med ADHD?

Accepter at ADHD er en faktor i jeres parforhold. Din partner kan få hjælp og behandling, og sammen med træning og bevidst tilrettelæggelse af livet på en ADHD-venlig måde, kan det gøre mange ting nemmere for jer. Men ADHD forsvinder ikke, og din partner vil altid være udfordret på nogle områder.

Hvad kan man selv gøre ved ADHD?

Skab struktur. Mennesker med ADHD har brug for struktur og forudsigelighed i hverdagen for at klare sig godt. Når man har svært ved at koncentrere sig, planlægge, gennemføre og måske også fornemme tiden, så giver det særlig god mening at etablere gode rutiner og rammer i sit liv.

Er ADHD noget man er født med?

tvillingestudier, at ADHD er meget arveligt. Hvis den ene af to enæggede tvillinger har ADHD, er der 80 – 90 % sikkerhed for, at den anden også har det. Der er derfor ofte flere i samme familie, som har ADHD. Forældre til børn med ADHD har 2-8 gange øget risiko for selv at have ADHD.

Hvad er en personlighedsforstyrrelse?

En personlighedsforstyrrelse er en psykiatrisk lidelse, hvor ens personlighed afviger betydeligt fra det normale eller fra det forventede og alment accepterede.

Hvordan føles det at have ADHD?

Når man har ADHD, opleves verden og hverdagen som uforudsigelig. Mange bliver hurtigt trætte og 'stressede', når de skal planlægge eller lære nye færdigheder. For nogle kan det være mentalt krævende og svært at gøre helt almindelige hverdagsting. For eksempel at lave lektier, handle eller at gå på arbejde.

Hvordan håndterer man en med ADHD?

Ved mestringsteknikker, kan barnet med ADHD selv efterhånden lære hensigtsmæssige adfærdsmønstre og træne sig i at mestre sine ADHD-vanskeligheder bedst muligt.
 1. Gensidigt samspil, leg og fælles positiv opmærksomhed (dvs. ...
 2. Ros dit barn fremfor at skælde det ud.
 3. Beløn barnet, når det viser den ønskede adfærd.

Kan man vokse sig fra ADHD?

Undersøgelser viser at ca. 40 % af alle børn med ADHD vokser fra det som voksen, men at mange på trods af at de ikke længere opfylder kriterierne for diagnosen, stadig kan opleve at have vanskeligheder.

Kan man vokse ud af ADHD?

Før ca. 1990 troede man, at forstyrrelsen "forsvandt", når man blev voksen, at man så at sige voksede sig fra den. Nu er man blevet opmærksom på, at ADHD hos mange fortsætter i voksenalderen, blot med mindskede eller ændrede symptomer.

Hvordan hjælper man en voksen med ADHD?

Hvis du allerede har et misbrug, kan medicinsk behandling af ADHD måske hjælpe dig til at komme ud af det. Søg hjælp og fortæl, at du har ADHD. Medicinsk behandling af ADHD kan hjælpe på kernesymptomerne (uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet), men det ændrer ikke på uhensigtsmæssige handle- eller tankemønstre.

Hvordan skal man behandle en med ADHD?

Medicin har generelt en god effekt på ADHD, men medicin kan ikke stå alene. Det er vigtigt, at både du, dit barn og resten af jeres familie får anden støtte, fx psykoedukation, hvor I kan lære mere om, hvad det vil sige at have ADHD. dersøgelser har dog vist, at medicin ikke har så stor effekt ved mindre børn.

Hvad er årsagen til ADHD?

Årsagerne bag ADHD er komplekse, men kan skyldes en eller flere af følgende forhold: Arv (den største risiko for ADHD tilskrives arv – altså at én eller begge forældre har ADHD) Uheldige påvirkninger i graviditeten (alkohol, tobak og infektioner). Meget små eller for tidligt fødte spædbørn.