Table of Contents:

 1. Hvad er det accelererede patientforløb?
 2. Hvad vil du være opmærksom på når en borger bliver udskrevet efter et accelereret patientforløb?
 3. Hvad er et præoperativt forløb?
 4. Hvorfor hurtig mobilisering efter operation?
 5. Hvad er ERAS?
 6. Hvad er perioperativ sygepleje?
 7. Hvad er din rolle ift at skabe et sammenhængende borger og patientforløb?
 8. Hvad er et sammenhængende patientforløb?
 9. Hvilke typer patientforløb findes der?
 10. Hvad er postoperativ sygepleje?
 11. Hvad betyder postoperative forandringer?
 12. Hvad er kirurgisk sygepleje?
 13. Hvorfor må man ikke tygge tyggegummi inden operation?
 14. Hvorfor er det vigtigt at mobiliseres?
 15. Hvad betyder at mobilisere?

Hvad er det accelererede patientforløb?

Det accelererede operationsforløb defineres som en multi-disciplinær intervention til reduktion af kirurgisk stress, optimeret smertebehandling, tidlig mobilisation og fødeindtagelse. Der ændres ikke på udskrivningskriterier.

Hvad vil du være opmærksom på når en borger bliver udskrevet efter et accelereret patientforløb?

Idet accelererede patientforløb forudsætter, at patienten aktivt tager del i forløbet og dermed har de nødvendige ressourcer hertil, vil de accelererede forløb ikke være velegnet i relation til alle patienter eller alle typer af forløb.

Hvad er et præoperativt forløb?

Kvalitetssikring af at patienter, før en operation, bliver informeret og klargjort på en optimal, og ansvarlig måde.

Hvorfor hurtig mobilisering efter operation?

Efter operationen er det vigtigt, at patienterne hurtigt bliver mobiliseret, fordi det betyder, at de hurtigere kan udskrives, og at de kan opnå et højere funktionsniveau. Et andet af projektets mål er derfor at sikre tidlig mobilisering af patienterne.

Hvad er ERAS?

I enheden arbejder vi med at sikre, at alle kirurgiske afdelinger har implementeret evidensbaserede, procedurespecifikke pleje- og behandlingsprogrammer, der bygger på fast-track principper, også kaldet accelererede operationsforløb eller Enhanced Recovery after Surgery (ERAS).

Hvad er perioperativ sygepleje?

PERIOPERATIV SYGEPLEJE Sygeplejen ved det accelererede operationsforløb har fokus på den perioperative periode, som defineres fra det tidspunkt, patienten har givet samtykke til operation, og til patienten har afsluttet de ambulante kontroller efter ca. 30 dage.

Hvad er din rolle ift at skabe et sammenhængende borger og patientforløb?

Et sammenhængende forløb kræver derfor tæt koordinering mellem parterne. Dette sker via sundhedsaftalerne mellem hospital, kommune og praksissektor, hvilket danner rammen om de konkrete tiltag, der arbejdes med i Vestklyngen.

Hvad er et sammenhængende patientforløb?

Sammenhængende Patientforløb var et projekt under Broen til Bedre Sundhed i samarbejdet med TrygFonden. Det gik ud på at skabe større sammenhæng og bedre flow i de samlede indsatser og behandlinger omkring socialt udsatte patienter/den enkelte patient. På tværs af sektorgrænser og faglige skel.

Hvilke typer patientforløb findes der?

For at kunne arbejde systematisk med patientforløb er patientforløbene inddelt i tre hovedtyper - simple forløb, sekventielle forløb og komplekse forløb.

Hvad er postoperativ sygepleje?

Formål: Kvalitetssikring af at patienter, efter en operation, bliver informeret og kontrolleret på en optimal, og ansvarlig måde. Samtidig observeres patienten, så en evt. forværring af patientens tilstand, identificeres hurtigst mulig.

Hvad betyder postoperative forandringer?

Kroniske postoperative smerter defineres som smerter, der har varet over seks måneder efter et kirurgisk ind- greb, og hvor andre årsager til smerterne er udelukket. Kroniske postoperative smerter er rapporteret efter en lang række kirurgiske indgreb, og hyppigheden vari- erer fra 10% til 60%.

Hvad er kirurgisk sygepleje?

Beskrivelse. Med 'HÅNDBOG I SYGEPLEJE: KIRURGI' får du den erfarne sygeplejerskers færdigheder og ekspertise i kittellommen, når det handler om pleje af kirurgiske patienter. Bogen har et anvisende og praksisorienteret fokus på de mest almindelige opgaver på tværs af kirurgiske specialer.

Hvorfor må man ikke tygge tyggegummi inden operation?

For at mindske risikoen for opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt at mavesækken er tom. Du skal faste 6 timer før operationen, det vil sige, at du ikke må spise fast føde eller spise/ drikke mælkeprodukter i 6 timer inden bedøvelsen.

Hvorfor er det vigtigt at mobiliseres?

Mobilisering er vigtigt for indlagte patienter både i forhold til deres helbredelse og i forhold til, at de kan vende tilbage til den hverdag, de havde før indlæggelsen.

Hvad betyder at mobilisere?

Mobilisere, 1) gøre bevægelig; sætte i bevægelse; bringe i stand. 2) gøre krigsberedt; kalde til våben.