Table of Contents:

 1. Hvad kendetegner fysik?
 2. Hvad er fysik og kemi?
 3. Hvad handler fysik om?
 4. Hvilke metoder bruger man i fysik?
 5. Hvad er kemi?
 6. Hvad laver man i kemi?
 7. Hvad er faget fysik?
 8. Hvad skal vi bruge fysik til?
 9. Hvad kendetegner videnskabelige metoder?
 10. Hvad skal der stå i en metode?
 11. Hvad kan man bruge kemi til?
 12. Hvad er medicinalkemi?
 13. Hvad skal man kunne på kemi B?
 14. Er fysik B svært?
 15. Hvad bidrager fysik med?

Hvad kendetegner fysik?

Fysik er et naturvidenskabeligt fag og beskriver og udforsker naturen med naturvidenskabelig metode. Det er grundlæggende for naturvidenskabelige teorier, at de kun kan accepteres, hvis de underbygges af måleresultater. Det er desuden et krav, at målingerne skal kunne gentages af forskellige personer.

Hvad er fysik og kemi?

Fysik/Kemi er et fag, hvor man via en viden om fysiske og kemiske forhold omkring sig; ved hjælp af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer; samt ved et indblik i forskellige kulturers naturvidenskabelige opfattelse af verden gennem tiderne, opnår en forståelse for den verden man selv er del af, således at ...

Hvad handler fysik om?

Fysik handler om stof, om bevægelse og om energi i den natur, der omgiver mennesket. Fysikkens arbejdsmetode beror på et tæt samspil mellem eksperiment og teori, og gennem dette samspil er moderne fysik nået til en erkendelse af fundamentale elementer, "byggesten", i opbygningen af stof og energi.

Hvilke metoder bruger man i fysik?

I fysik (og andre naturvidenskaber) benytter man sig af den naturvidenskabelige metode. To hovedbegreber her er teori og eksperiment. I den naturvidenskabelige metode indgår to delelementer: den empirisk-induktive metode og den hypotetisk-deduktive metode, som vi beskriver nu.

Hvad er kemi?

Kemi er den videnskab, der beskæftiger sig med stoffer. Det kan være faste stoffer, væsker og luftarter. Kemikerne undersøger dem for at finde ud af, hvilke stoffer de er opbygget af, og hvilke egenskaber de har. Man laver forsøg for at finde ud af, hvorfor stofferne reagerer, som de gør.

Hvad laver man i kemi?

I kemi arbejder du med kemiske stoffer og reaktioner både i teori og praksis. Du lærer bl. ... om stoffers opbygning, kemisk sprogbrug og atommodeller. I kemi får du kendskab til kemiens centrale begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder sammen med en forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner.

Hvad er faget fysik?

Kvantefysik, elektriske kredsløb, energi, bølger og mekanik er et par af de emner, du kommer til at beskæftige dig med, når du har fysik i gymnasiet. Overordnet lærer du om fysisk tankegang og at arbejde med fysiske metoder.

Hvad skal vi bruge fysik til?

Fysik beskæftiger sig med at løse problemer gennem systematiske beregninger, simuleringer og analyse af data. Du kan bruge det på mange forskellige måder, da de love, der styrer verden, er de samme. Fx kan kvantemekanik både bruges til at forudsige ozonlagets opførsel og lave kryptering af følsomme data.

Hvad kendetegner videnskabelige metoder?

Videnskabelige metoder er forskningsmetoder, der anvendes til at indhente eller producere viden. Videnskabelige metoder er f. eks. statistiske værktøjer, kemisk analyse, interview, systematisk observation, psykologisk tolkning og kildekritik.

Hvad skal der stå i en metode?

Metodeafsnithvad skal det indeholde? Nævn opgavens metode(r) – hvordan du kommer fra problemformulering til konklusion. Redegør for sammenhængen mellem teori(er) og metode(r). Begrund: hvorfor lige den/dem, set ud fra dit materiale, problemformulering, tid og andre ressourcer.

Hvad kan man bruge kemi til?

Kemiske stoffer indgår i alt, hvad vi omgiver os med for eksempel kosmetik, maling, legetøj og elektronik. Kemi er uundværlig i en moderne hverdag, og udfordringen er at undgå at skade mennesker og miljø.

Hvad er medicinalkemi?

Medicinalkemi er en kemisk uddannelse med fokus på udvikling og fremstilling af lægemidler.

Hvad skal man kunne på kemi B?

I Kemi B kommer du til at beskæftige dig med, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer. I KemiB-niveau kommer du til at gå mere i dybden med de områder, du tidligere har lært om, bl. a. organisk kemi, syrer og baser samt mængdeberegninger.

Er fysik B svært?

Du kan sikkert læse om fagenes indhold og niveauer på www.uvm.dk . FysikB-nivea er ikke særlig svært, og er ikke så forskelligt fra C-niveauet, idet B-niveauet er en mere dybdegående tilgang til den viden du fik på C-niveaet.

Hvad bidrager fysik med?

Fysik på de gymnasiale uddannelser
 • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede.
 • Energi.
 • Elektriske kredsløb.
 • Bølger, herunder lyd og lys som eksempler på bølger.
 • Kvantefysik, herunder fotoners energi, radioaktivitet m.m.
 • Mekanik, herunder tyngdekraft og Newtons love m.m.