Table of Contents:

  1. Er der mangel på revisorer?
  2. Hvad laver man som revisorassistent?
  3. Hvor mange bliver statsautoriseret revisor?
  4. Hvad tjener en revisor efter skat?
  5. Hvad er lønnen for en ingeniør?

Er der mangel på revisorer?

Udfordringen forstærkes af, at antallet af godkendte revisorer er det laveste i mange år. Antallet af godkendte revisorer er således faldet med 25 procent de seneste otte år. Fra 4.300 godkendte revisorer i 2012 til kun godt 3.2, og udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år.

Hvad laver man som revisorassistent?

ARBEJDSOPGAVER. Som revisorassistent arbejder du med tal og andre data om virksomheder, både når du skal assistere med at udarbejde deres regnskab, og når du skal revidere regnskabet. Dine arbejdsopgaver vil typisk være bogføring, skat, moms og afgifter, årsregnskab og revision.

Hvor mange bliver statsautoriseret revisor?

Af de knap 3.300 godkendte revisorer er 59 pct. statsautoriserede, og 41 pct. er registrerede2. Der er klare forskelle mellem mandlige og kvindelige godkendte revisorer.

Hvad tjener en revisor efter skat?

En revisor tjener i gennemsnit omkring 36.000 kr./måned. Der findes en statistik om gennemsnitslønnen for en statsautoriseret revisor, men flere revisionsfirmaer mener, at denne ligger over 50.000 kr./måned. Disse tal varierer dog meget, ikke blot på erfaring, men også på blandt andet lokation og revisionsfirma.

Hvad er lønnen for en ingeniør?

Den vejledende minimalløn for nyuddannede civilingeniører (2021) er kr. 41.900 kr, og den vejledende minimalløn for nyuddannede diplomingeniører er kr. 39.500. En ingeniør tjener i gennemsnit (2021) 60.000 kr.om måneden.