Table of Contents:

 1. Hvad betyder ledelsens sæde?
 2. Hvilke fradrag har man som selvstændig?
 3. Hvor meget skal man betale i skat hvis man er selvstændig?
 4. Hvad skal man betale skat af som selvstændig?
 5. Hvordan beskattes udbytte fra holdingselskab?
 6. Kan man sætte sig selv på aktier?
 7. Hvornår er man ansat?
 8. Er man selvstændig som freelancer?

Hvad betyder ledelsens sæde?

Ledelsens sæde I det omfang, bestyrelsen forestår den reelle daglige ledelse af selskabet, er stedet for bestyrelsens sæde af væsentlig betydning for vurderingen af, om selskabet er hjemmehørende i Danmark. Det er stedet, hvor bestyrelsens beslutninger reelt træffes, der er afgørende for ledelsens sædes placering.

Hvilke fradrag har man som selvstændig?

Du kan få enkeltmandsvirksomhed-fradrag for blandt andet:
 • Udgifter til varer, du sælger (varekøb)
 • Maskiner og inventar.
 • Advokat- og revisorudgifter.
 • Internet- og telefonudgifter.
 • Husleje (for lokaler til virksomheden – ikke din private)
 • Vedligeholdelse, reparation og rengøring af lokaler.
 • Brug af privat bil i virksomheden.

Hvor meget skal man betale i skat hvis man er selvstændig?

Selvstændige erhvervsdrivende og topledere betaler normalt ca. 39-43% (for dem med høje lønninger) i skat, og almindelige lønmodtagere mellem 32-38% (for dem med lave og normale lønninger) i skat.

Hvad skal man betale skat af som selvstændig?

Du betaler løbende skat af din virksomhed ved at oplyse dit forventede over- eller underskud på forskudsopgørelsen. Du skal betale skat af et salg, når du udskriver fakturaen. Også selvom du ikke har fået pengene. På den måde sikrer du, at din skat bliver betalt løbende.

Hvordan beskattes udbytte fra holdingselskab?

Udbyttet udloddes fra holdingselskabet til ejerne Du skal altså betale udbytteskat på 27 % af de første 56.000 kr. og 42 % på udbytte derover, hvis du ønsker at udbetale udbytte direkte til dig selv.

Kan man sætte sig selv på aktier?

En lønmodtager kan dog ikke udøve aktiviteten som lønmodtager i et selskab. ... Lønmodtageren kan således ikke "sætte sig selv på aktier" med den virkning, at han kun bliver beskattet personligt af det udbytte, selskabet udbetaler.

Hvornår er man ansat?

Når du tager arbejde hos et firma, indgår du et ansættelsesforhold. Firmaet bliver din arbejdsgiver og du bliver lønmodtager. Reglerne for dit ansættelsesforhold bliver defineret i en ansættelseskontrakt, som begge parter underskriver og skal rette sig efter.

Er man selvstændig som freelancer?

At være freelancer betyder, at du udfører opgaver for andre mod et honorar, men du har ikke din egen virksomhed. Som freelancer er din status ikke så entydig. I udgangspunktet har du – ligesom selvstændige – ikke lønmodtagerrettigheder som freelancer, fx løn under sygdom og ferie, men der kan være undtagelser.