Table of Contents:

 1. Hvor mange sider har en trekant?
 2. Hvordan finder man længden af en side i en trekant?
 3. Hvordan finder man ud af om to trekanter er ligedannet?
 4. Hvordan finder man siden C?
 5. Hvor mange højder er der i en trekant?
 6. Hvor mange sider har et Pentagon?
 7. Hvordan finder man sidelængden af en vilkårlig trekant?
 8. Hvad er højden på en ligesidet trekant?
 9. Hvad vil det sige at to figurer er ligedannede?
 10. Hvordan finder man længden af hypotenusen?
 11. Hvordan finder man sinus?
 12. Hvordan finder man de tre højder i en trekant?
 13. Hvordan finder jeg højden i en trekant?
 14. Hvordan ser en femkant ud?

Hvor mange sider har en trekant?

Enhver trekant har naturligvis tre sider og tre hjørner. Der gælder for alle trekanter at summen af de tre vinkler i enhver trekant er .

Hvordan finder man længden af en side i en trekant?

I retvinklede trekanter gælder Pythagoras' læresætning:
 1. (1. katete)2+(2. katete)2=(hypotenusen)2.
 2. a2+b2=c2.
 3. b2+c2=a2.
 4. c⋅c=c2.
 5. a2+b2=c2.

Hvordan finder man ud af om to trekanter er ligedannet?

Vi siger, at to trekanter er ensvinklede (eller ligedannede), hvis deres vinkler er parvist lige store. Ensvinklede trekanter vil have samme form, og den eneste forskel på dem vil være, at den ene er en forstørrelse/formindskelse af den anden. Derfor er de to trekanter ensvinklede.

Hvordan finder man siden C?

Hvis vi vil finde en side Vi kender vinklerne A og C samt den side, der står overfor vinkel A. Vi bruger sinusrelationerne. Vi tager kun de ting med, der er relevante for os, så i vores tilfælde udelader vi b'erne. Vi starter med at isolere c ved at gange med sin(C) på begge sider.

Hvor mange højder er der i en trekant?

I enhver trekant er der tre højder - en fra hver vinkelspids.

Hvor mange sider har et Pentagon?

En femkant eller pentagon (af græsk pental for tallet 5) er en polygon med fem sider. Pentagon har blandt andet lagt navn til Pentagon-bygningen, der huser USA's forsvarsministerium.

Hvordan finder man sidelængden af en vilkårlig trekant?

For de vilkårlige trekanter, der ikke indeholder rette vinkler, er man nødt til at bruge enten sinusrelationen eller cosinusrelationen for at beregne sider og vinkler. Hvilket udtryk man bruger afhænger af de givne oplysninger. Sinusrelationen er defineret nedenunder.

Hvad er højden på en ligesidet trekant?

En ligesidet trekant er en trekant hvor alle siderne er lige lange. På grund af symmetri er vinklerne også lige store, nemlig 60o grader (vinkelsummen i enhver trekant er 180o grader). I en ligesidet trekant falder medianer, midtnormaler, højder og vinkelhalveringslinjer sammen.

Hvad vil det sige at to figurer er ligedannede?

To figurer er ligedannede, hvis den ene figur er en forstørrelse eller en formindskelse af den anden figur, eller hvis figurerne er kongruente.

Hvordan finder man længden af hypotenusen?

Altså hypotenusens længde er lig kvadratroden af den ene katete (a) i anden potens plus den anden katete (b) i anden potens. Når man vil finde længden af hypotenusen, men ikke har længden af begge kateter, kan man finde den, hvis man kender enten en af kateternes længde og den hosliggende vinkel.

Hvordan finder man sinus?

Cosinus, Sinus og Tangens i retvinklede trekanter
 1. cos(A)1=bc⇔cos(A)=bc.
 2. sin(A)1=ac⇔sin(A)=ac.
 3. tan(A)=sin(A)cos(A)=a:cb:c=ab.

Hvordan finder man de tre højder i en trekant?

Der er tre højder i en trekant, en fra hvert hjørne i trekanten. Højden står vinkelret på den modstående side, dvs. den danner en 90 graders vinkel med siden. Højderne kan godt ligge uden for trekanten, som nedenstående konstruktion viser.

Hvordan finder jeg højden i en trekant?

Arealet af en trekant er givet ved en halv højde gange grundlinje, hvor grundlinjen er (længden af) en af trekantens sider, og højden er (længden af) det linjestykke som står vinkelret på grundlinjen, og som skærer det hjørne som ligger over for grundlinjen.

Hvordan ser en femkant ud?

En regulær femkant er en femkant, hvor alle sider er lige lange og alle vinkler lige store. Regulær femkant. Alle vinkler i en regulær femkant er 108 grader, og det er kun sidelængderne der kan variere. Måden hvorpå man kan tegne en femkant der er regulær, er ved hjælp af vinklerne.