Table of Contents:

  1. Hvad skal man bruge for at blive revisor?
  2. Kan man blive revisor med en stx?
  3. Hvordan bliver man autoriseret revisor?
  4. Hvad er en Finance trainee?
  5. Hvor meget får en folkeskolelærer i løn?
  6. Hvordan arbejder en revisor?
  7. Hvordan bliver man Revisorkandidat?

Hvad skal man bruge for at blive revisor?

For at blive indstillet til revisoreksamen og blive statsautoriseret revisor, skal du have gennemført en teoretisk uddannelse i form af en kandidatuddannelse for mindst et år siden. Den lige vej til at opfylde kravet er at vælge en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med speciale i revision (cand. merc. aud).

Kan man blive revisor med en stx?

For at blive revisor skal du bruge en af de følgende fire gymnasiale uddannelser: Almen studentereksamen (STX) Højere handelseksamen (HHX) Teknisk studentereksamen (HTX)

Hvordan bliver man autoriseret revisor?

Du har mulighed for at tage en revisorelevuddannelse, hvor du på 2 år uddanner dig som revisorassistent. Under uddannelsen arbejder du som elev i en revisionsvirksomhed og vil samtidig modtage teoretisk undervisning. Sideløbende med uddannelsen skal du læse enten en HD 1. del eller en akademiuddannelse.

Hvad er en Finance trainee?

Vi søger finance trainee til Nissens Jobbet giver dig mulighed for at udvikle dig såvel fagligt som personligt i de forskellige økonomifunktioner, hvor du vil komme til at arbejde med det daglige bogholderi, herunder debitor- og kreditorbogholderierne, samt diverse ad hoc- opgaver.

Hvor meget får en folkeskolelærer i løn?

En folkeskolelærer tjener i gennemsnit 45.700 kr. om måneden før skat, en pædagog tjener 37.400 kr., mens sygeplejersker tjener 41.200 kr.

Hvordan arbejder en revisor?

En revisor er en person, der arbejder med revision. Arbejdet består i at kontrollere og revidere virksomheders regnskaber. En revisor kan også hjælpe med regnskabsarbejde og være din virksomheds økonomiske og forretningsmæssige rådgiver og sparringspartner.

Hvordan bliver man Revisorkandidat?

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA giver adgang til kandidatuddannelsen. En erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD) i regnskab og økonomistyring eller i finansiering kan med særlig supplering også give adgang.