Table of Contents:

 1. Er maskinmester svært?
 2. Hvad laver man på grundforløb 1?
 3. Hvad skal der til for at blive maskinmester?
 4. Er en maskinmester en ingeniør?
 5. Hvad kan man blive som voksen?
 6. Hvad laver man på GF1?
 7. Hvad svarer EFG uddannelse til i dag?
 8. Hvad tjener en sejlende maskinmester?
 9. Hvad koster det at uddanne en maskinmester?
 10. Hvor mange bygningsingeniører er der i Danmark?
 11. Hvilke ingeniøruddannelser er der?
 12. Hvilken uddannelse skal jeg vælge voksen?
 13. Hvor meget kan jeg få i SU som voksen?
 14. Hvad er GF1?
 15. Hvad er forskellen på GF1 og GF2?

Er maskinmester svært?

Sværhedsgraden på maskinmesteruddannelsen er opsat efter kvalifikationsniveau, som går fra 1-8. Her er maskinmesteruddannelsen kategoriseret til niveau 6. Sværhedsgraden er derfor relativt høj for uddannelsen. Om maskinmesteruddannelsen er for svær for dig, kommer helt an på dit kompetenceniveau.

Hvad laver man på grundforløb 1?

Grundforløbets 1. del
 • få indblik i forskellige uddannelser og brancher ved, at du arbejder med faglige temaer og projekter i erhvervsfag og almene fag.
 • gå på hold med andre unge.
 • opnå både almene og generelle erhvervsfaglige kompetencer, som du har brug for i din fortsatte erhvervsuddannelse.

Hvad skal der til for at blive maskinmester?

De fleste maskinmestre arbejder som ledere på land, hvor de står for driften af større maskinanlæg ved kraftværker, elværker, rensningsanlæg, gas-, vand- og varmeværker osv. Du kan fx også arbejde som projektleder, salgsingeniør, miljø- og kvalitetschef, teknisk chef, driftsleder eller energirådgiver.

Er en maskinmester en ingeniør?

ER EN MASKINMESTER EN INGENIØR? Forskellen mellem en maskinmester og en ingeniør er grundlæggende, at maskinmesteren har en bred uddannelse, der dækker over mange forskellige områder, og ingeniøren har en søjleuddannelse, der dækker over et område.

Hvad kan man blive som voksen?

Uddannelser og kurser for voksne
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
 • Ordblindeundervisning for voksne.
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Erhvervsuddannelser.
 • Akademiuddannelser.
 • Diplomuddannelser.
 • Masteruddannelser.

Hvad laver man på GF1?

Start på grundforløb 1 (GF1) og få en praksisorienteret erhvervsuddannelse inden for det tekniske område eller business, der skifter mellem skoleundervisning og praktik i virksomhed. Du kan også starte på en EUX uddannelse, hvor du får en erhvervsfaglig studentereksamen.

Hvad svarer EFG uddannelse til i dag?

I 1989 (30. marts – 100-årsdagen for den første lærlingelov i Danmark) blev Lov om Erhvervsuddannelser vedtaget. Den nye lov erstattede Lov om Erhvervsfaglige Grunduddannelser og EFG-uddannelsen blev fra da af afløst af EUX- og EUD-uddannelserne.

Hvad tjener en sejlende maskinmester?

Tallene viser, at den gennemsnitlige brutto-månedsløn for maskinmestre per 1. september 2020 er: Privatansat i land 57.672 kroner. Privatansat til søs 66.546 kroner.

Hvad koster det at uddanne en maskinmester?

En 2-årig HF-uddannelse koster ca. 170.000, mens HTX koster ca. 240.000 kr.

Hvor mange bygningsingeniører er der i Danmark?

Branchen har 12.500 ansatte i Danmark og 13.000 ansatte i datterselskaber eller projekter i udlandet. Det gælder især Rambøll, hvor tre fjerdedele af de mere 12.800 ansatte er udenlandske ingeniører, der er ansat i Rambølls mange udenlandske datterselskaber og arbejder på projekter rundt om i verden.

Hvilke ingeniøruddannelser er der?

Uddannelsestyper
 • Elektrisk energiteknologi ingeniør (Tidligere stærkstrømsingeniør)
 • Elektroingeniør (Tidligere svagstrømsingeniør)
 • Produktionsingeniør.
 • IT-ingeniør (Lærings- og Oplevelsesteknologi ingeniør)
 • Softwareingeniør.
 • Maskiningeniør.
 • Bygningsingeniør.
 • Processingeniør.

Hvilken uddannelse skal jeg vælge voksen?

For dig, der er fyldt 25 år og ønsker at tage en erhvervsuddannelse, findes der særligt tilrettelagte forløb, der kaldes erhvervsuddannelse for voksne (euv). Erhvervsuddannelse for voksne (euv) bygger videre på den erfaring og uddannelse, du har i forvejen, og er som regel kortere end en erhvervsuddannelse for unge.

Hvor meget kan jeg få i SU som voksen?

Satsen er 6.397 kr. pr. måned før skat i 2022, når du er 20 år eller derover og udeboende. Om SU til ungdomsuddannelser (stx, hhx, htx, hf, EUD, EUX, gsk mv.)

Hvad er GF1?

Grundforløb 1 (GF1) er din indgangsvinkel til en erhvervsuddannelse, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Du kan dog starte på GF1 op til 2 år efter, at du er gået ud af folkeskolen.

Hvad er forskellen på GF1 og GF2?

Ved afslutningen af GF1 skal du have valgt, hvilken erhvervsuddannelse du gerne vil tage. Derefter fortsætter du på grundforløbet i denne uddannelse, hvor undervisningen nu bliver målrettet den vej, du har valgt. Det kaldes grundforløbets 2. del (GF2).