Table of Contents:

 1. Hvordan fungerer bankoverførsel?
 2. Hvad er en SEPA overførsel?
 3. Hvad er SEPA?
 4. Hvad er Swift overførsel?
 5. Hvor meget kan man overføre via straksoverførsel?
 6. Hvordan laver man en SEPA overførsel?
 7. Hvordan betaler jeg med SEPA?
 8. Hvad koster en SEPA-betaling?
 9. Hvordan betaler man med SWIFT?
 10. Hvor finder jeg SWIFT nummer?
 11. Hvor mange penge kan man overføre til andre?
 12. Hvor meget kan man overføre via Netbank?
 13. Hvornår må banken spærre min konto?
 14. Hvornår starter en ny bankdag?

Hvordan fungerer bankoverførsel?

Når du sender en bankoverførsel, flytter penge fra den ene bank til den anden og derefter videre til modtagerens konto. Inden for USA har de to parter til bankoverførsel brug for deres egen bank- og bankkontonummer. Du har også brug for en fysisk adresse, hvor folk kan findes.

Hvad er en SEPA overførsel?

SEPA er en forkortelse for: Single Euro Payments Area. En SEPA-overførsel er en kontooverførsel i euro til/fra et af de 27 EU-medlemslande, samt Irland, Norge, Liechtenstein og Schweiz.

Hvad er SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area) er et betalingssystem for de 27 EU-lande plus Island, Lichtenstein, Norge og Schweiz. Systemet kan benyttes af både privatpersoner og virksomheder og sikrer ensartede betingelser og regler for elektroniske betalinger i euro på tværs af landegrænserne i Europa.

Hvad er Swift overførsel?

IBAN er det internationale kontonummer til udenlandske betalinger og står for International Bank Account Number. SWIFT-adressen (også kaldt BIC) angiver, hvilken bank pengene skal overføres til. Ønsker du at modtage en betaling fra udlandet, skal du oplyse IBAN-nummeret på din konto og Danske Banks SWIFT-adresse.

Hvor meget kan man overføre via straksoverførsel?

Kilde: Danmarks Nationalbank. 2 Det er mellem pengeinstitutterne aftalt, at en straksoverførsel maksi- malt kan være på 500.000 kr. Det enkelte institut kan dog individuelt sætte en lavere beløbsgrænse. for, at betalingen er afsendt.

Hvordan laver man en SEPA overførsel?

Du kan foretage en SEPA-betaling til en konto i et af EU-/EØS-landene.
 1. En kontooverførsel på tværs af landegrænserne afvikles inden for én bankdag. Hvis du sender betalingen inden kl 13.30, er den fremme i modtagers bank samme dag.
 2. Du skal anvende IBAN kontonummer samt gebyrkoden SHA.

Hvordan betaler jeg med SEPA?

For at foretage en SEPA-betaling skal følgende krav være opfyldt:
 1. Betalingen skal være i euro.
 2. Modtagerbanken skal være indenfor SEPA-området.
 3. Betalingen skal sendes i ISO 20022 XML-format eller manuelt indtastes i Nordea Business eller Corporate Netbank.
 4. Modtagerens kontonummer skal være i IBAN format.

Hvad koster en SEPA-betaling?

Hvad er en SEPA Overførsel? 0 kr.

Hvordan betaler man med SWIFT?

IBAN og SWIFT/BIC IBAN er dit internationale kontonummer og står for International Bank Account Number. SWIFT-adressen (også kaldt BIC) angiver, hvilken bank pengene skal overføres til. Ønsker du at modtage en betaling fra udlandet, skal du oplyse IBAN-nummeret på din konto og Danske Banks SWIFT-adresse.

Hvor finder jeg SWIFT nummer?

IBAN er den internationale måde at skrive dit kontonummer, og SWIFT/BIC-adressen fortæller, hvilken bank du er kunde i. SWIFT er det samme som bankens BIC-adresse. Du kan finde dit IBAN-nummer i netbanken under dine kontovilkår. Bankens SWIFT/BIC-adresse er altid LOSADKKK.

Hvor mange penge kan man overføre til andre?

Du kan overføre for 10.000 kr. om dagen til andre privatpersoner. Derudover kan du betale med MobilePay i butikker for 15.000 kr. om dagen.

Hvor meget kan man overføre via Netbank?

Grænsen for, hvor mange penge du kan overføre via netbanken/mobilbanken ændres pr. 16. januar 2021 til 75.000 kr.

Hvornår må banken spærre min konto?

Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en basal indlånskonto til en privatkunde, jf. stk. 2. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium.

Hvornår starter en ny bankdag?

Umiddelbart ligger det til højrebenet. En bankdag er en dag, hvor banken har åben. Det har den alle ugens almindelige hverdage bortset fra lørdag – og selvfølgelig søndag. Samtidig er det også den dag, der kommer penge ind på kontoen, for de flestes vedkommende.