Table of Contents:

 1. Hvor meget tjener en revisorelev?
 2. Er læger momspligtige?
 3. Hvad tjener en statsautoriserede revisor?
 4. Hvad tjener en lærer i folkeskolen?
 5. Hvad tjener en Finanstrainee?
 6. Hvordan er det at være revisor?
 7. Er der moms på lægevirksomhed?
 8. Hvilke ydelser er momspligtige?
 9. Hvordan bliver man revisorassistent?
 10. Hvad tjener man mest på?
 11. Hvordan er lærerjobbet?
 12. Hvor meget får en lærer i løn?
 13. Hvad betyder det at være trainee?

Hvor meget tjener en revisorelev?

Hvad får en revisortrainee i løn? Din startløn som trainee hos Partner Revision efter afsluttet HHX ligger på 15.300 kr. det første år, og 16.200 kr. det andet år.

Er læger momspligtige?

Sundhedsfaglige ydelser, der beskytter, fastholder eller reetablerer en persons sundhedstilstand, er fritaget for moms, mens sundhedsfaglige ydelser som fx generel sundhedsfaglig rådgivning er momspligtigt.

Hvad tjener en statsautoriserede revisor?

En revisor tjener i gennemsnit omkring 36.000 kr./måned. Der findes en statistik om gennemsnitslønnen for en statsautoriseret revisor, men flere revisionsfirmaer mener, at denne ligger over 50.000 kr./måned. Disse tal varierer dog meget, ikke blot på erfaring, men også på blandt andet lokation og revisionsfirma.

Hvad tjener en lærer i folkeskolen?

En folkeskolelærer tjener i gennemsnit 45.700 kr. om måneden før skat, en pædagog tjener 37.400 kr., mens sygeplejersker tjener 41.200 kr.

Hvad tjener en Finanstrainee?

Hvad skal du leve af under uddannelsen? Ud over en unik uddannelse med mange oplevelser og et godt fundament til fremtiden får du en god løn under uddannelsesforløbet. Lønnen for en finanstrainee er p.t. 26.000 kr. måned plus pension.

Hvordan er det at være revisor?

En revisors arbejde er bl. a. at gennemgå en virksomheds regnskab og afgøre, om det giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. En revisor har en stor finansiel viden og kan hjælpe dig med rådgivning og sparring inden for forskellige områder.

Er der moms på lægevirksomhed?

Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi, anden egentlig sundhedspleje og tandlægevirksomhed, er fritaget for moms. Ud over hospitals- og lægebehandlinger er alternative behandleres og andre sundhedspersoners behandlinger også momsfritaget, når visse betingelser er opfyldt.

Hvilke ydelser er momspligtige?

Momsfritagelse sker inden for områder som sundhedsbehandling, bistand, kunst, ejendomssalg, finans og forsikring. Der er dog specifikke regler inden for alle områderne. Hvilke regler, der gælder for dig og dit område, kan du læse mere om på SKATs oversigt over momsfri ydelser.

Hvordan bliver man revisorassistent?

Du kan tage en revisorelevuddannelse, hvor du på to år uddanner dig som revisorassistent. Under uddannelsen arbejder du som elev i en revisionsvirksomhed og vil samtidig modtage teoretisk undervisning. Sideløbende med uddannelsen skal du læse enten en HD 1. del eller en akademiuddannelse.

Hvad tjener man mest på?

Bedst betalte jobs i Danmark – Her tjener du også en god løn
 • Ingeniørarbejde – Op til 80.000 pr. måned.
 • Systemanalytiker indenfor IT – Op til 80.000 pr. måned.
 • Tandlæger – Op til 70.000 pr. ...
 • Almindeligt lægearbejde – Op til 70.000 pr. ...
 • Farmaceut – Op til 65.000 pr. ...
 • Advokat – Op til 65.000 pr. ...
 • Dyrlæge – Op til 55.000 pr.

Hvordan er lærerjobbet?

Om jobbet. Lærer og vejleder - I klasseundervisningen fremstiller og forklarer du stoffet for eleverne. Som folkeskolelærer underviser du børn og unge. Udgangspunktet for din undervisning er dit faglige stofområde, der skal formidles videre til eleverne.

Hvor meget får en lærer i løn?

En folkeskolelærer tjener i gennemsnit 45.700 kr. om måneden før skat, en pædagog tjener 37.400 kr., mens sygeplejersker tjener 41.200 kr.

Hvad betyder det at være trainee?

Oprindelig taler man om trainee når en allerede (akademisk/teoretisk) uddannet person tager en praktisk uddannelsen (oftest med løn). Derudover bruges det idag også om 'forpraktik' dvs praktik for dig som vil prøve lidt af inden du indgår en uddannelsesaftale.