Table of Contents:

 1. Er der for mange akademikere?
 2. Er bachelor en universitetsuddannelse?
 3. Hvor mange universitetsuddannelser er der i Danmark?
 4. Hvad er universitetsuddannelse?
 5. Hvor mange procent er akademikere?
 6. Hvor mange ledige akademikere?
 7. Hvad er bedst bachelor eller kandidat?
 8. Hvad er en bachelor eksamen?
 9. Hvor mange har en kandidatgrad i Danmark?
 10. Hvor mange studerende har vi i Danmark?
 11. Hvad er forskellen på en kandidat og bachelor?
 12. Hvor mange danskere har en akademisk uddannelse?
 13. Hvor mange procent tager en universitetsuddannelse?
 14. Hvor længe er nyuddannede ledige?
 15. Hvor mange nyuddannet?

Er der for mange akademikere?

Antallet af sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere på arbejdsmarkedet er vokset med knap 90.0, mens antallet af akademikere er vokset med over 350.000. Det er nærmest en firdobling af akademikere. I dag er der derfor knap 480.000 akademikere mod godt 270.000 velfærdsbachelorer.

Er bachelor en universitetsuddannelse?

En universitetsbachelor er en uddannelse på 3 år, som går forud for en eventuel kandidatuddannelse. Bacheloruddannelsen tages indenfor et specifikt fagområde, og den er i udpræget grad af teoretisk karakter. Begge former for bacheloruddannelser er i princippet afsluttede uddannelser.

Hvor mange universitetsuddannelser er der i Danmark?

Danmark har otte universiteter: Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet.

Hvad er universitetsuddannelse?

Bacheloruddannelsen på universiteterne er en forskningsbaseret heltidsuddannelse med en varighed på tre år, svarende til 180 ECTS. Bacheloruddannelsen skal give den studerende bred faglig viden samt metodiske og teoretiske kvalifikationer inden for et eller flere fagområder.

Hvor mange procent er akademikere?

I det nye folketing er 63 procent enten akademikere eller studerende ved akademiske uddannelser, mens denne gruppe kun udgør 14 procent af befolkningen.

Hvor mange ledige akademikere?

Ledighedsstatistik November 2021 Laveste ledighed blandt akademikere siden 2009 Ledigheden for det akademiske arbejdsmarked bevæger sig fortsat i nedadgående retning. Bruttoledighedsprocenten for November måned er 3,9 pct. hvilket svarer til 14.467 fuldtidspersoner.

Hvad er bedst bachelor eller kandidat?

Bacheloruddannelser er 3-årige videregående uddannelser, der kan efterfølges af 2-årige kandidatuddannelser. En samlet uddannelse varer 5 år.

Hvad er en bachelor eksamen?

En bachelorgrad opnås når man på et universitet har bestået eksamen efter 3-4 års studier inden for enten teknik, naturvidenskab eller medicin (man opnår så titlen BSc) eller inden for det kunstneriske, juridiske eller teologiske område (man opnår så titlen BA).

Hvor mange har en kandidatgrad i Danmark?

Men en ny OECD rapport viser, at blot 12 procent af Danmarks befolkning mellem 24 og 64 havde en kandidatuddannelse i 2016, mens tallet i Sverige og Norge er henholdvis 13 og 11 procent.

Hvor mange studerende har vi i Danmark?

(Det samlede optag i 2008 var 19.336 studerende mod 29.9). Bagvedliggende tal findes i appendiks. der uddannet 12.375 bachelorer, mod 19.7, svarende til en stigning på 59,4 pct. I de senere år er der uddannet færre humanistiske bachelorer.

Hvad er forskellen på en kandidat og bachelor?

Hvis du vil studere på universitetet, starter du med at søge ind på en bacheloruddannelse. En bacheloruddannelser er normeret til tre års fuldtidsstudier. De fleste vælger at fortsætte på en kandidatuddannelse, som er normeret til 2 år. På bacheloruddannelsen studerer du en række grundfag inden for uddannelsen.

Hvor mange danskere har en akademisk uddannelse?

Men en ny OECD rapport viser, at blot 12 procent af Danmarks befolkning mellem 24 og 64 havde en kandidatuddannelse i 2016, mens tallet i Sverige og Norge er henholdvis 13 og 11 procent. Men tager man til Polen har 22 procent en kandidatuddannelse eller tilsvarende uddannelse.

Hvor mange procent tager en universitetsuddannelse?

I 2015 startede 32.102 personer på en universitetsuddannelse. Det svarer til, at 43 pct. af generationen af 18-årige i dag på et tidspunkt i deres liv bliver optaget på universitetet, hvis optagelsesmønstret forbliver det samme som i dag. I 1980, hvor 9.022 personer startede på et universitet, var det blot 12 pct.

Hvor længe er nyuddannede ledige?

Mange nyuddannede har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet under coronakrisen, viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Mere end hver femte nyuddannede akademiker er ledig et halvt år efter endt uddannelse.

Hvor mange nyuddannet?

23,6 procent af de nyuddannede fra første kvartal 2020 var ledige 13 uger efter endt uddannelse. Til sammenligning gjaldt det kun for 16,7 procent af de nyuddannede fra samme kvartal 2019. Nyuddannede akademikere blev ramt hårdest.