Table of Contents:

 1. Er det ulovligt at gå ind i forladte bygninger?
 2. Hvordan finder man forladte huse?
 3. Hvad er straffen for hærværk?
 4. Hvad er straffen for blufærdighedskrænkelse?
 5. Hvor er der forladte steder i Danmark?
 6. Hvad for man for hærværk?
 7. Er hærværk kriminelt?
 8. Hvad er en seksuel krænkelse?
 9. Er krænkelse ulovligt?
 10. Hvor stor en bøde får man for graffiti?
 11. Hvordan anmelder jeg hærværk?

Er det ulovligt at gå ind i forladte bygninger?

Det er altid ulovligt at gå ind på steder der ikke er dine egne, uden at være inviteret. Undtagelser er selvf. hvis der er officiel offentlig adgang.

Hvordan finder man forladte huse?

1. Bevæg dig væk fra hovedvejen. De bedst bevarede huse ligger ikke langs hovedvejen, hvor alle forbikørende kan se dem, men på de små, gamle veje. Brug satellittjenesten Google Maps Street View til at undersøge et område for forladte huse, inden du kører afsted.

Hvad er straffen for hærværk?

Den almindelige strafferamme for hærværk er bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, jf. stk. 1. Øves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter, eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig i hærværk, kan straffen stige til fængsel i 6 år, jf.

Hvad er straffen for blufærdighedskrænkelse?

Efter straffelovens § 232 straffes den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Hvor er der forladte steder i Danmark?

Her har vi samlet 10 billeder, der er taget på forladte steder i Danmark.
 • Forfaldent hus ved Brabrand. 2009: ...
 • Sommerhus i Skagen. 2014: ...
 • Hullet i jorden før Z-huset. 2013: ...
 • Havnegrunden ved H.C. Ørstedsværket. 2014: ...
 • Enghave Brygge før fornyelsen. 2014: ...
 • Forladt hus på forladt, grønlandsk ø 2015: ...
 • Øde, dansk ø
20. okt. 2017

Hvad for man for hærværk?

Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes for hærværk efter straffelovens § 291. Den almindelige strafferamme for hærværk er bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, jf. stk. 1.

Er hærværk kriminelt?

Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Hvad er en seksuel krænkelse?

Seksuelle krænkelser er, når nogen tvinger eller lokker andre til seksuelle handlinger. Det kan godt være en krænkelse, selvom man ikke sagde nej. En seksuel krænkelse kan både blive begået af en voksen eller af et andet barn. Det er vigtigt at tale med nogen, hvis man har været udsat for en krænkelse.

Er krænkelse ulovligt?

Det er strafbart at krænke andres blufærdighed, for eksempel ved at dele billeder eller videoer af dem i seksuelle situationer, som man ikke har fået samtykke til at dele. Bliver man dømt straffes man med bøde eller fængsel i op til 4 år.

Hvor stor en bøde får man for graffiti?

I dag straffes graffitimalerne for overtrædelse af straffelovens § 291. Strafferammen er bøde, hæfte eller fængsel indtil 1 år. Efter § 291, stk. 2, kan straffen under visse skærpende omstændigheder stige til fængsel i 4 år.

Hvordan anmelder jeg hærværk?

Har du været udsat for hærværk?
 1. Anmeld hændelsen til politiet online her eller ved at ringe til 114. Du behøver ikke at sende kvitteringen til os.
 2. Hvis der er 3 biler - inklusiv dit eget køretøj - som har været udsat for hærværk på samme tid og sted, dækker vi skaderne på dit køretøj uden selvrisiko og bonustab.