Table of Contents:

 1. Hvornår dækker Oliebranchens forsikring?
 2. Hvilke forsikringer skal man have som boligejer?
 3. Hvad skal en husforsikring dække?
 4. Hvad er en udvidet ejerskifteforsikring?
 5. Hvilke forsikringer har jeg brug for?
 6. Hvem kan tegne en husforsikring?
 7. Hvad kan man bruge en ejerskifteforsikring til?
 8. Hvem hæfter for forurenet grund?
 9. Hvem har ansvaret for en olietank og hvilken form for ansvar før og efter ?
 10. Hvornår dækker brandforsikringen ikke?
 11. Hvilke forsikringer skal man have som virksomhed?
 12. Er Sælgeransvarsforsikring det samme som ejerskifteforsikring?
 13. Er Sælgeransvarsforsikring nødvendig?
 14. Hvad dækker en husforsikring ikke?

Hvornår dækker Oliebranchens forsikring?

For at være dækket af forsikringen er det et krav, at olietanken og rørsystemet opfylder reglerne i olietankbekendtgørelsen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan oliebranchens forsikringsselskab afvise at dække skaden, og i så fald skal grundejeren selv betale for at få fjernet forureningen.

Hvilke forsikringer skal man have som boligejer?

Der er intet krav om , at man som husejer skal have forsikringer. Men har du et boliglån i et realkreditinstut eller en bank, vil långiver altid stille krav til, at du har en husforsikring, der som minimum dækker ved brand, lynnedslag, kortslutning og eksplosion.

Hvad skal en husforsikring dække?

En husforsikring dækker som udgangspunkt pludselige skader på det forsikrede hus. Forsikringen kan bestå af en brandforsikring, kaskoforsikring og en række tilvalgsdækninger. Alle huse, der er belånt, skal være brandforsikret. Øvrige dækninger på huset er frivillige.

Hvad er en udvidet ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring med udvidet dækning dækker det samme som standarddækningen. Derudover dækker udvidelsen flere forhold på bygningen og forhold ved grunden end standarddækningen. En ejerskifteforsikring med udvidet dækning har typisk en dækningsperiode på 10 år.

Hvilke forsikringer har jeg brug for?

Lovpligtige forsikringer En ansvarsforsikring på et motorkøretøj er lovpligtig, mens en kaskoforsikring delvis er frivillig. Har din bank lånt dig penge til fx din bil, vil de ofte kræve, at du kaskoforsikrer den. Har du hund, skal du også have en lovpligtig hundeforsikring på den.

Hvem kan tegne en husforsikring?

Når du køber hus – og højst sandsynligt i den forbindelse optager et realkreditlån, er det et krav fra dit realkreditinstitut, at du tegner en husforsikring herunder en brandforsikring, som gælder fra overtagelsesdagen, eller fra den dag, du får disposition over boligen.

Hvad kan man bruge en ejerskifteforsikring til?

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker skjulte skader i boligen, som ikke er anført i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, og som køber ikke kendte til på overtagelsestidspunktet.

Hvem hæfter for forurenet grund?

Den til enhver tid værende ejer af en ejendom, hvor der ligger en olietank i jorden, er således forpligtet til at sørge for, at olietanken er sløjfet forskriftsmæssigt, hvilket i øvrigt også følger direkte af § 21 a i Miljøbeskyttelsesloven.

Hvem har ansvaret for en olietank og hvilken form for ansvar før og efter ?

Ansvar for forurening og forsikring Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom, at sørge for, at olietanken er sløjfet forskriftsmæssigt. Dette følger af miljøbeskyttelsesloven § 21 a. Køber du en ejendom, er du således forpligtet til at sløjfe den gamle tanken efter forskrifterne.

Hvornår dækker brandforsikringen ikke?

Hvad dækker brandforsikringen ikke? Brandforsikringen dækker normalt ikke indbo, der er brændt eller er blevet beskadiget ved brand eller ved brandslukning. Hvis dit indbo skal være dækket ved brand, skal du tegne en indboforsikring.

Hvilke forsikringer skal man have som virksomhed?

Når du starter virksomhed, er der nogle forsikringer, du skal tegne:
 • Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig, hvis du har ansatte i din virksomhed. ...
 • Erhvervssygdomssikring. ...
 • Link: ...
 • Ansvarsforsikring (køretøjer) ...
 • Bygningsbrandforsikring. ...
 • Ansvarsforsikring (rådgivning) ...
 • Bygningsforsikring. ...
 • Produktansvar.

Er Sælgeransvarsforsikring det samme som ejerskifteforsikring?

Ejerskifteforsikringen dækker købers økonomiske tab, mens sælgeransvarsforsikringen dækker sælgers ansvar i forbindelse med salget af boligen. Klik her og læs mere om sælgeransvarsforsikringen. Kan der ikke udarbejdes tilstandsrapport på boligen, kan der heller ikke tilbydes en ejerskifteforsikring.

Er Sælgeransvarsforsikring nødvendig?

Der kan derfor være en rigtig god ide for sælger at tegne en sælgeransvarsforsikring ved salg af bolig, da sælger herved undgår at køber kan gøre langt de fleste mangler gældende. Forsikringen er ikke særlig dyr, og vi anbefaler derfor oftest sælgere at tegne forsikringen.

Hvad dækker en husforsikring ikke?

Skader opstået som følge af konstruktionsfejl, fx fra eget håndværkerarbejde, og manglende vedligeholdelse - fx af tag, træspær, træværk på vinduer eller ender på træ, der vender ud mod det fri - dækkes ikke af en almindelig husforsikring.