Table of Contents:

 1. Hvad er et vidnetestamente?
 2. Er et håndskrevet testamente gyldigt?
 3. Hvorfor er testamente vigtigt?
 4. Hvad er et gensidigt testamente?
 5. Hvordan laver man gyldigt testamente?
 6. Hvem kan bevidne et testamente?
 7. Er et hjemmelavet testamente gyldigt?
 8. Hvornår bør man lave et testamente?
 9. Hvad koster et testamente hos en advokat?
 10. Hvor er testamentet?
 11. Hvad er gensidig?
 12. Kan man selv lave et testamente?
 13. Hvad koster det at tilbagekalde et testamente?
 14. Kan man annullere et testamente?
 15. Hvad skal et testamente indeholde?

Hvad er et vidnetestamente?

Et vidnetestamente er et testamente, som alene underskrives af dig (opretteren) og to uvildige vidner. Du opretter et testamentet ved, at du underskriver testamentet foran to vidner, som er til stede på samme tid.

Er et håndskrevet testamente gyldigt?

Et testamente skal ikke tinglyses – i modsætning til en ægtepagt. Et testamente bliver først gyldigt oprettet, når det er underskrevet foran en notar. Notaren er en medarbejder fra den lokale skifteret.

Hvorfor er testamente vigtigt?

Et testamente sikrer, at arven går til de rette arvinger. Med et testamente kan man dels sikre hinanden bedst muligt som ægtefæller, dels sørge for, at arven fordeles som ønsket blandt børnene – uanset hvem af ægtefællerne, der lever længst.

Hvad er et gensidigt testamente?

Et gensidigt testamente er betegnelsen for et testamente, der er oprettet mellem to personer. Et gensidigt testamente kan oprettes mellem samlevende og mellem ægtefæller.

Hvordan laver man gyldigt testamente?

Der er en række krav, der skal opfyldes, for at et testamente er gyldigt. Det skal blandt andet dateres og underskrives, mens en notar eller to uvildige vidner ser det, så de kan bevidne, at du er tilregnelig og underskriver testamentet af egen fri vilje.

Hvem kan bevidne et testamente?

Derfor skal dit testamente laves uden tvang og mens du er mentalt tilregnelig. For at sikre dette, skal du underskrive testamentet, mens det overværes og bevidnes af enten en notar ved retten, eller to vidner. Disse to vidner må ikke have fordel af testamentet.

Er et hjemmelavet testamente gyldigt?

Svar. Et testamente er normalt kun gyldigt, hvis det er underskrevet eller vedkendt for en notar eller 2 vidner. Det kan du læse mere om på emne nr. 853: Sådan oprettes et testamente.

Hvornår bør man lave et testamente?

Det med tvangsarven Det kan ske, at man af forskellige årsager ønsker, at ens ægtefælle eller børn ikke skal arve efter en. Er dette tilfældet, har man behov for et testamente, der kan gå ind og korrigere arveloven. Du kan dog aldrig gøre din ægtefælle eller dine børn arveløse.

Hvad koster et testamente hos en advokat?

En advokat til testamente koster normalt mellem 3.000 kr. og 5.000 kr. Dette er for udarbejdelse af ukomplicerede testamenter, ellers bliver prisen ofte højere. I stedet for at vælge en advokat, kan du oprette testamentet online for 695 kr.

Hvor er testamentet?

Er testamentet underskrevet for notar, sørger notaren for, at testamentet bliver registreret i tinglysningen. Samtidig gemmer notaren et eksemplar at testamentet i dommerkontorets arkiv. Når opretteren dør, undersøger skifteretten rutinemæssigt, om der findes et eller flere testamenter registret i tinglysningen.

Hvad er gensidig?

Gensidighed — kan betragtes som en kerneværdi i civilsamfundet på lige fod med frivillighed. Begrebet betegner samarbejde, hvor alle bidrager, men ikke nødvendigvis lige meget og på samme tid.

Kan man selv lave et testamente?

Det korte svar er: JA, du kan godt selv skrive testamente. Og du kan også medbringe dit selvskrevne testamente hos notaren og få det påtegnet. Det vil være lige så gyldigt, som hvis du får en jurist til at udarbejde testamentet.

Hvad koster det at tilbagekalde et testamente?

at skrive et dokument under foran en notar. Prisen for ændring af testamente (kodicil) er derfor 300 kr. Prisen hos notaren er ligedes 300 kr., hvis du vælger at erstatte det eksisterende testamente med et nyt. Tilbagekaldelse af testamenter koster også 300 kr., når det tidligere testamente er oprettet hos notar.

Kan man annullere et testamente?

Hvordan tilbagekalder eller ændrer jeg i mit testamente? Hvis du har oprettet et testamente, som du ønsker at tilbagekalde, kan det ske ved et vidnetestamente, ved et nødtestamente, eller ved notartestamente. Du kan således henvende dig til notaren, hvis du vil tilbagekalde eller ønsker at ændre et testamente.

Hvad skal et testamente indeholde?

Hvad KAN testamentet indeholde?
 • Ønsker du, at arven skal båndlægges? ...
 • Ønsker du, at noget af din arv skal gå til velgørende organisationer? ...
 • Ønsker du, at arven efter dig skal være særeje? ...
 • Ønsker du at sidde i uskiftet bo? ...
 • Har du overvejet, hvem der skal arve, hvis du og din ægtefælle dør samtidig?