Table of Contents:

  1. Hvad er den udækkede renteparitet?
  2. Hvad er real depreciering?
  3. Hvad er den nominelle valutakurs?
  4. Hvad sker der når valutaen falder?
  5. Hvad er en åben økonomi?
  6. Hvad er forskellen på en åben og lukket økonomi?

Hvad er den udækkede renteparitet?

Den udækkede renteparitet Den bygger på, at en risikoneutral investor skal have det samme forventede afkast ved at investere indenlandske og udenlandske fordringer. Det betyder approksimativt, at den indenlandske rente skal være lig med den udenlandske rente plus den forventede depreciering den indenlandske valuta.

Hvad er real depreciering?

Depreciering kommer fra latin og betyder egentlig værdiforringelse. Det bruges om det fænomen, at en valuta falder i værdi. Det modsatte kaldes appreciering. Depreciering forveksles ofte med en devaluering.

Hvad er den nominelle valutakurs?

NOMINEL VALUTAKURS: e = prisen på KR i EURO, fx e = 0,133 EURO/KR (én EURO koster 7,50 kr.). Valutakursen bestemmes på valutamarkedet: Efterspørgsel efter kr.: DKs eksport og indkomstoverførsler fra udland, kapitaloverførsler til DK, “støtteopkøb”.

Hvad sker der når valutaen falder?

Ved en devaluering af kronen påvirker man kursen på kroner, så kronen bliver billigere for andre lande at købe. Eksempelvis skal der således færre euro til at købe en portion danske kroner. Og omvendt skal der jo så flere kroner til at købe et givet eurobeløb.

Hvad er en åben økonomi?

Danmark er en lille, åben økonomi. Det betyder, at vi frit handler med udlandet. Vi kan også vælge at låne penge i udlandet, og i EU har man besluttet, at det også skal være muligt at arbejde i andre lande end sit eget.

Hvad er forskellen på en åben og lukket økonomi?

En åben økonomi forventes at give en positiv velstandsudvikling i forhold til en lukket økonomi. Man taler om, at fri handel giver komparative fordele - altså fordele for begge parter i en handel. Grundlæggende vil landene specialisere sig i det, de er dygtigst til og kan producere billigst.