Table of Contents:

  1. Hvor mange mulige kombinationer er der?
  2. Hvad er sandsynligheden for at slå 2 ens med 3 terninger?
  3. Hvad er sandsynligheden for at slå summen 16 med tre terninger?
  4. Hvor mange kombinationer er der på en lås med 4 ringe?
  5. Hvor mange forskellige kombinationer kan man få af 4 cifret?

Hvor mange mulige kombinationer er der?

Formlen til bestemmelse af antallet af mulige kombinationer er som følger: nCr = n! / r! (n-r)!

Hvad er sandsynligheden for at slå 2 ens med 3 terninger?

Som et simpelt eksempel er det muligt eksakt at beregne, at chancen for at slå to ens ved et terningekast med to terninger er lig med 1/6 eller 16,666... %, hvorimod chancen for at slå to forskellige ved et terningekast med to terninger er lig med 1 – 1/6 = 5/% – 16,666...

Hvad er sandsynligheden for at slå summen 16 med tre terninger?

Slag med 3 terninger med 6 sider Søjler i procent Finder summen af de 3 terninger.
Terning viserEksperimentiel antalEksperimentiel andel %
1537.5%
1600%
17410%
1812.5%

Hvor mange kombinationer er der på en lås med 4 ringe?

Antal muligheder er her 104 = 10 000, fordi der blandt ti cifre med tilbagelægning skal udtrækkes fire.

Hvor mange forskellige kombinationer kan man få af 4 cifret?

For at samlige kombinationer af 4 ciffer som kan havde 2 muligheder så ganger man 2 med sig selv 4 gange (2*2*2*2) eller man kan skrive det sådan her 2^4. På samme måde hvis et ciffer kan havde 10 værider 0,1,2,3,4,5,6,7,8 og 9 så giver det (10*10*10*10) eller 10^4.