Table of Contents:

  1. Hvad betyder det at gå igen?
  2. Hvilken ordklasse er igen i?
  3. Hvad er det endelig?
  4. Hvad betyder som en skrædder i helvede?
  5. Hvorfor siger man skrædder i helvede?

Hvad betyder det at gå igen?

hjemsøge et sted regelmæssigt i skikkelse af et genfærd el. lign.

Hvilken ordklasse er igen i?

igen igen adv.

Hvad er det endelig?

som det sidste i en række begivenheder, en opremsning el. lign.

Hvad betyder som en skrædder i helvede?

Udtrykket betyder, at en handling eller beslutning er helt utilstrækkelig i henseende til at virke eller forandre noget efter hensigten.

Hvorfor siger man skrædder i helvede?

"Det forslår som en skrædder i Helvede", plejer man at sige. Du får forklaringen fra "Bevingede ord": Ofte fremstilles synderne i helvede nøgne. Følgelig vil en skrædder - én skrædder - ikke forslå, altså ikke være i stand til at sy klæderne til de mange, som er dernede.