Table of Contents:

  1. Er BNP tilstrækkelig for at vurdere et lands velstand?
  2. Er økonomisk vækst godt?
  3. Hvad sker der ved økonomisk vækst?
  4. Hvad er velfærdspolitik?
  5. Hvad skaber velstand?
  6. Hvad betyder økonomisk opsving?
  7. Hvad er velfærdsområdet?
  8. Hvad er de fire karakteristika ved konkurrencestaten?

Er BNP tilstrækkelig for at vurdere et lands velstand?

På trods af en række forbehold bør BNP – som velstandsindikator – have en central rolle i velfærdsdebatten. Øget velstand kan bruges til at forbedre områder, der vurderes som centrale for velfærden. Endvidere er BNP godt korreleret med en række faktorer, der har betydning for velfærden, bl.

Er økonomisk vækst godt?

"Vækst giver virksomhederne mulighed for at vokse. Det er godt for erhvervslivet. Det giver flere produkter på hylderne i samfundet og mere overskud. Når man frygter, at der ikke kommer vækst, så rammer det den forventede indtjening.

Hvad sker der ved økonomisk vækst?

Økonomisk vækst, forøgelse af et samfunds produktion og indkomst, der som oftest måles i den årlige ændring i bruttonationalproduktet. For at opnå så korrekt et mål som muligt for produktionens mængdemæssige vækst beregnes væksten på grundlag af en opgørelse af bruttonationalproduktet i faste priser.

Hvad er velfærdspolitik?

I en velfærdsstat er borgerne af staten eller anden offentlig myndighed grundlæggende sikret mod fattigdom (residuel velfærd); hvis denne sikring blot dækker det nødvendigste, karakteriseres ydelserne ofte ved Richard Titmuss' udtryk "velfærd kun for de fattige er ringe velfærd".

Hvad skaber velstand?

Det danske velstandsniveau er tæt forbundet med evnen til at producere varer og tjenesteydelser (pro- duktiviteten) samt antallet af arbejdstimer (arbejdsud- buddet). Derfor anvendes realt bruttonationalproduk- tet (BNP) pr. indbygger ofte som mål for velstanden.

Hvad betyder økonomisk opsving?

En økonomisk situation med stærk stigning i BNP kalder man for et økonomisk opsving – eller på økonomsprog: højkonjunktur. Under et opsving stiger BNP med over ca. 1½ pct. om året – dvs.

Hvad er velfærdsområdet?

Velfærd stammer fra gammel nordisk "at fare vel", med den betydning at man har en god rejse. I den samfundsfordelte velfærd indgår enlang række goder som sygehusvæsen, uddannelse mm. tilbyder borgerne. Et samfund der i udstrakt grad har sådanne goder kaldes et velfærdssamfund.

Hvad er de fire karakteristika ved konkurrencestaten?

Konkurrencestaten er solidarisk med de arbejdende og skattebetalende. 3) Velfærdsstaten ser den enkelte borger som en værdi i sig selv. Konkurrencestaten fastlægger den enkeltes værdi som bestemt af funktionsevnen på arbejdsmarkedet. 4) Velfærdsstaten er en beskyttelse mod sociale risici.