Table of Contents:

  1. Hvad er Kongeloven?
  2. Hvorfor stoppede Kongeloven?
  3. Hvilke klasser bestod det danske samfund af i 1660?
  4. Hvad kendetegnede livet under enevælden for samfundets forskellige grupper?
  5. Hvorfor kom Kongeloven?

Hvad er Kongeloven?

Kongeloven, Lex Regia, var den danske enevældes retslige grundlag dateret den 14. november 1665. Den fastsatte den kongelige arvefølge og formaliserede kongens enevældige magt (jura majestatis). Et eksemplar af kongeloven lå på alteret under samtlige salvinger under enevælden.

Hvorfor stoppede Kongeloven?

Dermed sluttede Kongeloven sig til den i Europa så udbredte tanke, at folket frivilligt havde givet kongen den absolutte magt. Kun på den måde kunne der skabes den urokkelige enhed i statsstyrelsen, som var forudsætningen for folkets trivsel. Kongeloven blev ikke offentliggjort.

Hvilke klasser bestod det danske samfund af i 1660?

Øverst i hierarkiet var kongen og hans nærmeste slægt samt grever og baroner. Herefter kom de adlede embedsmænd, medlemmer af den gamle arveadel, gejstlige og borgere. Nederst var håndværkere og bønder. Tjenestefolk, fattige og hjemløse var helt uden for stand og havde ingen særlige rettigheder.

Hvad kendetegnede livet under enevælden for samfundets forskellige grupper?

Øverst i hierarkiet var kongen og hans nærmeste slægt samt grever og baroner. Herefter kom de adlede embedsmænd, medlemmer af den gamle arveadel, gejstlige og borgere. Nederst var håndværkere og bønder. Tjenestefolk, fattige og hjemløse var helt uden for stand og havde ingen særlige rettigheder.

Hvorfor kom Kongeloven?

Frederik 3. frygtede måske, at lod han den gå i trykken, kunne de mange, der i 1660 havde håbet på et stænderstyret monarki, paragraf for paragraf med deres egne øjne se, at der ikke var levnet dem nogen som helst indflydelse. Først under Frederik 4., i 1709, blev Kongeloven trykt.