Table of Contents:

  1. Hvad betyder postgang?
  2. Hvad er præ?
  3. Hvad er det modsatte af præ?
  4. Hvad er præg?
  5. Hvad er forskellen mellem PostNord og Post Danmark?
  6. Hvad betyde post?

Hvad betyder postgang?

Post-gang, en. 1) (politi-spr.) politibetjent(e)s regelmæssige besættelse af bestemte faste poster ell. afpatrouillering af patrouilleposter olgn.

Hvad er præ?

pre-, sml. ante-, mods. II. post- S) forud for; før; foran.

Hvad er det modsatte af præ?

Præ- er et latinsk og internationalt præfiks, der betegner, at noget går forud i tid eller værdi eller stilles frem foran noget, fx prækambrisk om datering før den geologiske periode Kambrium, modsat postkambrisk om efterfølgende datering, præferere 'foretrække' af latin ferre 'bære, bringe' og præsident egentlig 'som ...

Hvad er præg?

det sammenfattede indtryk som en person, genstand, begivenhed el. lign. giver, og som afspejler beskaffenhed, egenskaber og træk ved personen, genstanden osv.

Hvad er forskellen mellem PostNord og Post Danmark?

Post Danmark A/S er en juridisk enhed under PostNord AB, og er den virksomhed, der i kraft af befordringspligten i Danmark har til opgave at sikre omdeling af post i hele landet. I daglig tale bruges navnet PostNord.

Hvad betyde post?

Post-, (af lat. post 'efter, bag'), latinsk og internationalt præfiks med betydningen 'efter' i tid og 'bag' i rum, fx postmodernisme, egl. om tidsperiode efter "moderne tid", og postdental om lyde, der dannes bag (for)tænderne. Modsætning er umiddelbart ante-, men også det betydningsmæssigt bredere præ-.