Table of Contents:

  1. Hvor mange flader består figuren af?
  2. Hvad kaldes et regulært polyeder?
  3. Kan et polyeder have 8 hjørner 8 flader og 15 kanter?
  4. Hvor mange ligesidede trekanter består et regulært tetraeder af?
  5. Hvor mange hjørner har en ikosaeder?
  6. Hvor mange sider har en ikosaeder?
  7. Hvor mange sideflader har en oktaeder?
  8. Er en kube et prisme?
  9. Hvor mange flader har en Ikosaeder?

Hvor mange flader består figuren af?

Et polyeder kan bestå af et vilkårligt antal polygoner, dog mindst fire, som hver især kan have en vilkårlig form. Kravet er blot, at fladerne mødes i fælles kanter, så den rumlige figur har en sammenhængende overflade uden huller.

Hvad kaldes et regulært polyeder?

Et regulært polyeder er et konvekst polyeder, som er afgrænset af et endeligt antal identiske regulære polygoner. Man kan vise, at der kun findes fem regulære polyedre. De kaldes De Platoniske Legemer.

Kan et polyeder have 8 hjørner 8 flader og 15 kanter?

Polyeder. De fem regulære polyedre. Tetraederet har 4 sideflader, 4 hjørner og 6 kanter. Heksaederet har 6 sideflader, 8 hjørner og 12 kanter.

Hvor mange ligesidede trekanter består et regulært tetraeder af?

Et regulært tetraeder er et hvori de fire trekanter er ligesidede, og er et af de platoniske legemer.

Hvor mange hjørner har en ikosaeder?

I geometri er det regulære ikosaeder et af de fem Platoniske legemer. Det er et konvekst, regulært polyeder sammensat af tyve trekantede sideflader, grupperet med fem trekanter, der mødes i hvert af de tolv hjørner (se den roterende illustration). ikosaederet har 30 kanter.

Hvor mange sider har en ikosaeder?

I geometri er det regulære ikosaeder et af de fem Platoniske legemer. Det er et konvekst, regulært polyeder sammensat af tyve trekantede sideflader, grupperet med fem trekanter, der mødes i hvert af de tolv hjørner (se den roterende illustration). ikosaederet har 30 kanter.

Hvor mange sideflader har en oktaeder?

Et oktaeder (flertal: oktaedre) er et polyeder med otte sideflader. Et regulært oktaeder er et platonisk legeme, som består af otte sideflader, af hvilke samtlige er ligesidede trekanter, hvoeraf fire mødes i hvert hjørne.

Er en kube et prisme?

En terning (også kaldet en kube) er et platonisk legeme som består af seks firkantede sideflader, med tre der mødes ved hvert hjørne. Terningen er en særlig type kvadratisk prisme, rektangulært parallelepipedum og triangulært trapezoeder, og den er dual i forhold til oktaedret.

Hvor mange flader har en Ikosaeder?

I geometri er det regulære ikosaeder et af de fem Platoniske legemer. Det er et konvekst, regulært polyeder sammensat af tyve trekantede sideflader, grupperet med fem trekanter, der mødes i hvert af de tolv hjørner (se den roterende illustration)....
Ikosaeder
Sideflader20
Kanter30
Hjørner12
Sideflader ved hver hjørne5