Table of Contents:

  1. Hvor lang er en kortprosa?
  2. Hvor mange ord skal en kortprosa være på?
  3. Hvilke undergenrer skelnes der mellem i kortprosa?
  4. Hvad er en prosa?
  5. Hvad er forskellen på digt og prosa?
  6. Hvad kendetegner lyrikken?
  7. Hvad minder kortprosa om?

Hvor lang er en kortprosa?

Kortprosa fylder som regel 1/2 til 1 side. b. Kortprosa må gerne stilles op som andre genrer. Fx som en novelle eller et digt.

Hvor mange ord skal en kortprosa være på?

Sådan skriver jeg kortprosa Til sidst finpudser jeg og ændrer småord, så teksten kommer til at indeholde præcis 100 ord. Det kan også nogle gange tage lidt tid, men det er en spændende proces. Det betyder, at hvert et ord i en 100 ords historie har betydning.

Hvilke undergenrer skelnes der mellem i kortprosa?

Kortprosa låner ofte fra andre genrer. Både i måden det er skrevet på, men også i måden det ser ud på. Kortprosa kan derfor ligne fx et digt eller et essay eller et eventyr, uden at være det. Der bliver ofte brugt symboler, idiomer (talemåder) og hentydninger til andre tekster.

Hvad er en prosa?

Prosa er opdigtede eller ikke-opdigtede talte og skrevne tekster, der ikke er bundet til metriske regler. Med denne definition markeres, at prosa betyder stort set alt, der er skrevet og talt, undtagen poesi (digte).

Hvad er forskellen på digt og prosa?

Et prosadigt er et digt, som ikke behøver at rime eller bruge rytme (versefødder). Det kan derfor ikke synges. Teksten ligner en almindelig tekst, men når det læses op, kan man høre de særlige sætninger og virkemidler, som bruges i digte. Prosa betyder "ligefrem tale".

Hvad kendetegner lyrikken?

Ordet lyrik stammer fra det græske ”lyra”, der var et strengeinstrument, og lyrikken var oprindeligt forbundet med sang og musik. Lyrik kan karakteriseres ved den korte, kompakte form, der ikke nødvendigvis indeholder et handlingsforløb, men som i stedet ofte udtrykker en subjektiv tanke, idé, stemning eller følelse.

Hvad minder kortprosa om?

minder det lidt om et digt, en novelle, et essay, et eventyr osv. Kort genfortælling af handlingen.