Table of Contents:

 1. Wat was de scholastieke methode?
 2. Hoe denkt een filosoof?
 3. Wat is slecht filosofie?
 4. Hoeveel verdien je als filosoof?
 5. Wat is filosofie en waarom?
 6. Wat is de betekenis van Scholastiek?
 7. Wat is metafysica in de filosofie?
 8. Waar denken filosofen over na?
 9. Wat kan ik weten filosofie?
 10. Hoe wordt er in de filosofie van goed en kwaad gekeken?
 11. Wat is een goed mens filosofie?
 12. Wat doe je als je een filosoof bent?
 13. Wat maakt iemand een filosoof?
 14. Wat kan filosofie allemaal betekenen?

Wat was de scholastieke methode?

Scholastiek is de middeleeuwse filosofie met een sterk metafysisch karakter en in de 11e eeuw als onderwijsmethode tot ontwikkeling kwam in de stedelijke scholen en verder uitgebouwd werd in de 12e en 13e eeuw aan de universiteiten. Het is een logische manier van denken in tegenstellingen, een vorm van dialectiek.

Hoe denkt een filosoof?

Filosofen pakken een ervaring en pogen die te doorgronden, zelfs als ze daarvoor meedogenloos eerlijk voor moeten zijn. Dit houdt in dat filosofen vooropgezette denkbeelden verstoten die zij in het verleden aanvaard hebben, en dat ze met een kritische blik kijken naar al hun opvattingen.

Wat is slecht filosofie?

Het kwade is in de filosofie alles wat negatief wordt geëvalueerd. Er valt te onderscheiden naar het morele kwaad dat door mensen wordt aangericht, zoals oorlog of verraad, en het natuurlijke kwaad dat de menselijke macht te boven gaat, zoals natuurrampen en de dood.

Hoeveel verdien je als filosoof?

Het aanvangssalaris van een Filosofen, historici en politicologen bedraag meestal tussen de € 2.183 en € 3.042 bruto per maand. Na een dienstverband van 5 jaar bedraagt het salaris tussen de € 2.655 en € 3.770 per maand bij een werkweek van 38 uur.

Wat is filosofie en waarom?

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v. Chr. Een beoefenaar van de filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.

Wat is de betekenis van Scholastiek?

De Scholastiek betekent de wijsbegeerte der middeleeuwen; in den beginne was het meer de manier waarop, dan wel de leer die onderwezen werd. Oorspronkelijk noemde men doctores scholastici de leeraren der 7 vrije kunsten, welke in de kloosterscholen van Karel den Grote werden onderwezen.

Wat is metafysica in de filosofie?

Metafysica is de filosofische discipline die volgens Aristoteles na (in het Grieks: meta ) de fysica, de studie van de natuur, komt. De metafysica onderzoekt de eerste oorzaken van de dingen. Daarbij moet men oorzaak echter niet opvatten in de gangbare zin van causaliteit.

Waar denken filosofen over na?

Filosofen denken veel na over het leven, wetenschappers doen dat ook. Het verschil tussen wetenschappers en filosofen is misschien dat ze problemen of vraagstukken anders benaderen.

Wat kan ik weten filosofie?

Zijn kritisch filosofie zal onze manier van denken grondig veranderen, zowel inzake wetenschap, kennis, ethiek, kunst, politieke en religie en dat alles tegen de achtergrond van de Verlichting. In zijn denken wil Kant een antwoord op de grondvragen: wat kunnen we kennen, wat moeten we doen, wat mogen we hopen?

Hoe wordt er in de filosofie van goed en kwaad gekeken?

'Alledrie deze stromingen beschouwen de werkelijkheid als één. Natuurlijk zijn er verschillen binnen die werkelijkheid: lichaam is anders dan geest en goed is anders dan kwaad. Maar het is belangrijk om te begrijpen dat hoewel er wel kwade en goede dingen bestaan, hét kwaad en hét goede niet met elkaar in strijd zijn.

Wat is een goed mens filosofie?

Volgens Mencius zijn alle mensen van nature goed. Wat de mens tot mens maakt, en dus wat de mens anders maakt dan een dier, is dat hij van binnen een morele goedheid bezit. Deze goedheid moet echter wel worden ontwikkeld.

Wat doe je als je een filosoof bent?

Ze werken bijvoorbeeld als:
 1. Griffier/wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden.
 2. Beleidsadviseur bij een gemeente.
 3. Eigenaar van een trainings- en adviesbureau.
 4. Zelfstandig Filosoof.
 5. Docent aan een hogeschool.
 6. Supervisor en riscio analist bij Autoriteit Financiële Markten.
 7. Ketenmanager bij ABN AMRO Bank N.V.

Wat maakt iemand een filosoof?

Een discipline die je leert analyseren, argumenteren, denken. Het voortbouwen op eerdere filosofen is daarbij essentieel. En dat gaat niet meer zonder degelijke studie van hun werk, aan een erkend instituut.

Wat kan filosofie allemaal betekenen?

Filosofie of wijsbegeerte is het streven naar kennis en wijsheid. Het is het geheel van de (wetenschappelijke) zoektocht naar de aard van de dingen.