Table of Contents:

  1. Hvilke problematikker skal man være opmærksom på når man vælger en metode til at fjerne phosphat?
  2. Hvilken periode står phosphor i?
  3. Hvad skal fosfat ligge på?
  4. Hvad bestemmer hvilken periode grundstoffet er i?
  5. Hvad sker der hvis man indtager fosfor?

Hvilke problematikker skal man være opmærksom på når man vælger en metode til at fjerne phosphat?

Fosforen skal fjernes, inden spildevandet kan ledes ud i havet. I vandmiljøet kan for store mængder fosfor og nitrogen resultere i iltsvind. Fosfat fjernes ved at tilsætte jernklorid (FeCl3) . Jern tilsættes, fordi det virker som en magnet på fosfaten.

Hvilken periode står phosphor i?

Fosfor
Elektronkonfiguration2, 8, 5
Gruppe15 (Ikke-metaller)
Periode3
Blokp

Hvad skal fosfat ligge på?

Hele 87% af kroppens fosfat findes i knoglerne, men der er også en andel, som er i blodet, hvilket er grunden til, at vi kan måle fosfat ved en enkelt blodprøve. Koncentrationen af fosfat i blodet kaldes serum fosfat og må ikke være højere end 1,88 mmol/l.

Hvad bestemmer hvilken periode grundstoffet er i?

Grundstoffer placeres i periode med andre grundstoffer, der har samme antal elektronskaller omkring deres atomkerne. Grundstofferne er placeret således, at antallet af protoner i atomkernen stiger med én, når man bevæger sig fra venstre mod højre. På tilsvarende vis stiger antallet af elektroner.

Hvad sker der hvis man indtager fosfor?

Der er risiko for overdosering af fosfor, når der indtages mere end 3000 milligram per dag. Overdosering med fosfor er yderst sjælden, da nyrerne regulerer indholdet, så den overskydende mængde udskilles med urinen. Akut forhøjet fosforindhold i plasma kan medføre forhøjet calcium i blodet, hvilket kan være farligt.