Table of Contents:

 1. Hoe ging Odysseus dood?
 2. Hoelang duurde de terugreis van Odysseus?
 3. Waar kwam Odysseus vandaan?
 4. Wie is de vrouw van Odysseus?
 5. Hoeveel cyclopen zijn er?
 6. Welk mythologisch wezen trachtte Odysseus met gezang te verleiden?
 7. Hoeveel jaar na zijn vertrek uit Troje komt Odysseus aan op Ithaca?
 8. Waarom heet Odysseus in het Frans en Engels Ulysse?
 9. Wie is de vader van de cycloop?
 10. Hoe groot is een cycloop?
 11. Waar woonden de Sirenen?

Hoe ging Odysseus dood?

Hij verwoest het eiland. Odysseus keert terug naar Ithaka en schiet het te hulp, maar wordt door zijn zoon onwetend gedood met zijn speer die was voorzien van de staartpunt van een pijlstaartrog.

Hoelang duurde de terugreis van Odysseus?

Volgens de Odyssee van Homerus was Odysseus koning van het eiland Ithaka. Hij vocht mee aan de kant van de Grieken in de Trojaanse oorlog, die tien jaar duurde. Odysseus bedacht de sluwe list met het houten paard, waardoor na tien jaar de Trojaanse oorlog werd gewonnen door de Grieken.

Waar kwam Odysseus vandaan?

Odysseus
Ὀδυσσεύς, Ὀδυσεύς, Odíssuis, Ulixes
OorsprongGriekse mythologie
PeriodeTrojaanse Oorlog
AssociatieKoning van Ithaka

Wie is de vrouw van Odysseus?

Na de Trojaanse oorlog verdwaalt Odysseus onderweg naar huis. Tien jaar lang zwerft hij rond en maakt hij veel avonturen mee. Ondertussen wordt zijn vrouw Penelope thuis in Ithaka steeds wanhopiger, want iedere man wil wel de plaats van Odysseus innemen.

Hoeveel cyclopen zijn er?

De eerste cyclopen, genaamd Steropes, Brontes en Arges, zijn volgens de mythologie de kinderen van Gaia en Ouranos. Ze zijn de assistenten van de god van de smeedkunst Hephaistos. Aan hen heeft Zeus zijn bliksem, Poseidon zijn drietand en Hades zijn onzichtbaarheidshelm (hadeskap) te danken.

Welk mythologisch wezen trachtte Odysseus met gezang te verleiden?

De sirenen (Oudgrieks: Σειρῆνες, Seirēnes) zijn halfgodinnen uit de Griekse mythologie met het lichaam van een vogel en het hoofd van een vrouw. Sirenen verleidden hun toehoorders met gezang of erotische geluiden die door mannen niet weerstaan konden worden.

Hoeveel jaar na zijn vertrek uit Troje komt Odysseus aan op Ithaca?

Na zeven jaar mag Odysseus eindelijk het eiland van Kalypso verlaten. Wanneer hij op Ithaka aankomt, is het voor hem te gevaarlijk om rechtstreeks naar zijn vrouw terug te keren; de mannen die Penelope lastigvallen zouden hem direct vermoorden. Odysseus wacht daarom tot zijn zoon terug is van zijn zoektocht.

Waarom heet Odysseus in het Frans en Engels Ulysse?

Ulysses is namelijk de Engelse vertaling van de Latijnse versie van de naam van de Homerische held.

Wie is de vader van de cycloop?

Polyphemos (Grieks: Πολύφημος) of Polyphemus (Latijn) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is een cycloop; zoon van de zeegod Poseidon en de zeenimf Thoosa. Polyphemos woont op een eiland in een grot, waar hij een kudde schapen houdt die hij dagelijks weidt.

Hoe groot is een cycloop?

Cyclopen zijn woeste reuzen met maar één oog. Ze woonden bij elkaar op de hellingen van de vulkaan Etna op Sicilië, ver weg van de beschaafde wereld. Cyclopen zouden leven van de landbouw, veeteelt en hadden veel schapen. Volgens Homeros aten ze ook kinderen.

Waar woonden de Sirenen?

De Sirenen zijn halfgodinnen uit de Griekse mythologie met het lichaam van een gier en het hoofd van een vrouw. Ze woonden op drie eilandjes in de Middellandse Zee in de buurt van Capri. Met hun gezang verleidden ze zeelieden in hun richting te varen.