Table of Contents:

  1. Hvorfor databeskyttelse?
  2. Hvad er personoplysninger Ifølge GDPR?
  3. Hvem ejer persondata?
  4. Hvorfor arbejde med GDPR?
  5. Hvor gælder GDPR?

Hvorfor databeskyttelse?

En ensartet og opdateret databeskyttelseslovgivning er vigtig for at sikre fysiske personers grundlæggende ret til beskyttelse af deres personoplysninger, udvikle den digitale økonomi og styrke bekæmpelsen af kriminalitet og terrorisme.

Hvad er personoplysninger Ifølge GDPR?

Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger). Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn, adresse, alder og uddannelse. Det gælder også økonomiske forhold som skat og gæld.

Hvem ejer persondata?

Persondata i brugerprofiler Det kan fx være navn og adresse eller kreditkortoplysninger og kontaktoplysninger. Hvis du indsamler persondata, skal du som dataansvarlig overholde databeskyttelsesreglerne, herunder oplyse brugeren om formålet med indsamling af data.

Hvorfor arbejde med GDPR?

GDPR er vigtigt, fordi lovgivningen har til formål at beskytte data for individer i hele EU. Med GDPR kan borgere være trygge ved at deres data er sikret, og at lovgivningen er forenklet således, at den er ens i alle lande i EU. Individer har ret til at: Få besked når deres persondata behandles.

Hvor gælder GDPR?

GDPR gælder for alle personer, virksomheder, myndigheder, foreninger og andre fællesskaber i hele EU. Herudover gælder GDPR også uden for EU, hvis der behandles personoplysninger om EU-borgere.